2015. gada 10. aprīlī plkst. 14:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 11. stāvā) notiks seminārs “Mazākumtautību folkloras kolekcijas Latviešu folkloras krātuvē”. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar īpašām kolekcijām – Latvijas krievu, baltkrievu, vācu, čigānu, ebreju un citu tautu folkloras vākumiem un to pieejamību digitālajā arhīvā www.garamantas.lv, kā arī tiks sekmēta folkloras pētnieku un mazākumtautību pārstāvju sadarbību.

Programmā:

Par nemateriālo kultūras mantojumu, kultūru daudzveidību un sabiedrības integrāciju: Dace Bula, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore; Solvita Vēvere, LR KM Sabiedrības integrācijas departamenta direktore; Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p. i.; Rita Treija, LU LFMI Latviešu folkloras krātuves vadītāja

Mazākumtautību folkloras kolekcijas LFK digitālajā arhīvā: Sanita Reinsone, LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētniece

Pārrunas un ierosmes

Interesentus aicinām apstiprināt dalību seminārā: lfk@lulfmi.lv

Lūgums līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

Seminārs tiek rīkots ar LR IZM budžeta apakšprogrammas 05.04.00 “Krišjāņa Barona Dainu skapis” atbalstu.