Viens no tā mērķiem bija saistīts ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbības uzsākšanu jaunajā ēkā. Tajā pieejamais tehnoloģiskais nodrošinājums pieprasa darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, tādējādi projekta ietvaros bibliotēkas darbiniekiem tika sniegta iespēja attīstīt savas zināšanas un prasmes gan tehnoloģiju, gan informācijas pārvaldības jomā.

“Ar jēdzienu “bibliotēkas darbinieki” galvenokārt tiek asociēti tikai bibliotekāra profesijas pārstāvji, taču šis projekts paredz visu institūcijas darbinieku (piemēram, bibliogrāfu, sabiedrisko attiecību un projektu speciālistu, administrācijas u.c.) apmācību. Tā rezultāti sniedz iespēju papildināt zināšanas, prasmes un kompetences; tiek paaugstināta esošo mācību metožu kvalitāte, sagatavoti jauni mācību moduļu saturi un pasniedzēji bibliotekāru izglītošanai. Jāakcentē, ka apmācītie pasniedzēji, nodarbību vadītāji ir bibliotēku speciālisti, kuri pēc projektā izstrādātajām programmām apmāca savus kolēģus,” stāsta LNB Pakalpojumu departamenta projektu vadītāja Marta Dziļuma.

“ETQI” galvenais mērķis bija izveidot bibliotēku nozares darbinieku profesionālās pilnveides programmu, lai darbinieku kvalifikācija un kompetences atbilstu darba tirgus prasībām un inovācijām IT un apmācību jomā. Projekta stratēģiskais mērķis bija paaugstināt bibliotēku darbinieku prasmes un kompetences, samazinot plaisu starp Baltijas un Skandināvijas valstīm zināšanu un informācijas pārvaldības, kā arī darba produktivitātes jomā.

Projekta ietvaros izstrādātas mācību programmas un mācību materiāli divās tematiskās jomās:

 

  • Informācijas resursu pārvaldība un mārketings: ietilpst septiņi moduļi:

– Digitālā krājuma pārvaldība
– Digitalizācijas projekti
– Lietotāju informacionālā uzvedība un informācijas aktivitātes
– Brīvpieejas elektroniskie resursi
– Informācijas resursu pārvaldība
– Bibliotēkas mārketings mūsdienu sabiedrībā
– Digitālo bibliotēku veidošanas un pārvaldības juridiskie aspekti

 

  • Mūsdienīgas IT prasmes bibliotēkas darbiniekiem: ietilpst seši moduļi:

– Excel lietpratējiem – datu bāžu veidošana un datu analīze,
– Attēlu apstrāde un rediģēšana – Adobe Photoshop,
– Informācijas drošība bibliotēkai,

– IT rīki projektu vadībā,
– Mūsdienīga prezentācija programmā PowerPoint,
– Maketēšanas pamati – Adobe InDesign.

Projekta laikā attīstīta arī e-mācību vide “macies.lnb.lv”, sagatavojot e-apmācību moduļus ar izstrādāto mācību saturu.

Pēc projekta noslēguma mācību materiāli būs pieejami LNB Mācību centra piedāvājumā.

Projekta īstenošanas termiņš: 2012. gada rudens – 2015. gada pavasaris. To inovāciju pārneses projekta statusā atbalsta Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas “Leonardo da Vinci” apakšprogramma. Projekta Nr. 2012-1-LV1-LEO05-03414.

Projekta “ETQI” sadarbības partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Baltijas Datoru akadēmija, Martīna Mažvīda Lietuvas Nacionālā bibliotēka, Zviedrijas Bibliotēkzinātnes un informācijas skola Burosas Universitātē, Norvēģis uzņēmums “EUROMASC” (European Masters of Skilled Crafts Ltd.), kā arī Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība.

 
Papildu informācija:
Marta Dziļuma
Pakalpojumu departamenta projektu vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: marta.dziluma@lnb.lv