Kampaņu Latvijā organizēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un galveno partneri Lattelecom.

“E-prasmju nedēļa” visā Latvijā norisinājās no 23. marta līdz 27. martam, un tā notika Eiropas “Get Online Week 2015” un Eiropas kampaņas “e-Skills for Jobs 2015” ietvaros. Latvijā pasākumā iesaistījās 88 novadi un pilsētas. Kopumā iedzīvotājiem tika piedāvāti 745 pasākumi, ko nodrošināja vairāk nekā 150 partneri: ministrijas, valsts aģentūras, uzņēmumi, bankas, skolas un universitātes, bibliotēkas, pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Aktīvākie “E-prasmju nedēļas” dalībnieki bija vīrieši – 56 %, kamēr sievietes – 44 %. Vislielākais dalībnieku skaits bija vecumā no 16 līdz 24 gadiem (43%). Tomēr iespējas apgūt jaunas zināšanas par tehnoloģijām aktīvi izmantojuši arī ekonomiski aktīvie iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 64 gadiem (23%) un bērni un jaunieši līdz 16 gadiem (23%).

“Īpaši priecīga esmu par lielo jauniešu atsaucību: “E-prasmju nedēļā” piedalījās vairāk nekā 15 tūkstoši jauniešu vecumā līdz 24 gadiem jeb 66% no visiem dalībniekiem. Šis skaitlis liecina, ka gan IKT nozare jauniešiem šķiet interesanta, gan e-prasmes – aktuālas. Tas ļauj nākotnē raudzīties ar optimismu, cerot, ka IKT nozarē tuvāko gadu laikā varam rēķināties ar jauniem speciālistiem,” stāsta Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa.

“Interese par E-prasmju nedēļas pasākumiem visā Latvijā liecina, ka aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju, jo sevišķi jaunieši, vēlas iegūt nepieciešamās prasmes darbam elektroniskajā vidē. Tas ir tālredzīgi un apsveicami, ņemot vērā IKT speciālistu deficītu jau tagad un tuvākajos gados, kā arī pieaugošās biznesa iespējas, kuras piedāvās Eiropas digitālais vienotais tirgus”, uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

57% no visiem “E-prasmju nedēļas” dalībniekiem bija skolēni un studenti. Aktīvi “E-prasmju nedēļas” dalībnieki bija arī dažādās tautsaimniecības sfērās nodarbinātie iedzīvotāji (20%), kā arī darba meklētāji (9%) un pensionāri (6%).

“E-prasmju nedēļas” aktivitātes visiem dalībniekiem bija pieejamas gan klātienē, gan tiešsaistē jeb online. Lai uzskaitītu dalībniekus, kuri piedalījušies kādā no “E-prasmju nedēļas” tiešsaistes aktivitātēm, gūstot priekšstatu par saviem paradumiem interneta lietošanā, visā Eiropā norisinājās “Get Online Week 2015” aptauja. No Latvijas šajā aptaujā reģistrējās 10 149 dalībnieki.

Eiropas kampaņas “e-Skills for Jobs 2015” galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, iesaistot privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, kā arī veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā.

Par “E-prasmju nedēļu”

“E-prasmju nedēļa” Latvijā notiek jau sesto gadu. Aizvadītajā – 2014. gadā – Latvija atkārtoti bija viena no aktīvākajām nedēļas dalībniecēm starp visām kampaņas dalībvalstīm Eiropas Savienībā (ES). Latvijā 2014. gadā “E-prasmju nedēļā” piedalījās vairāk nekā 38 000 dalībnieku, kopumā norisinājās vairāk kā 850 dažādi pasākumi 95 Latvijas novados, kā arī bija iespēja sekot pasākumiem interneta tiešraidēs.

Par kampaņu “e-Skills for Jobs 2015”

Kampaņa “e-Skills for Jobs 2015” notiek visā Eiropā. Tās ietvaros valsts iestādes un privātas organizācijas kopīgi realizē dažādas aktivitātes un pasākumus, akcentējot digitālās izglītības apguvi, mācību saturā plašāk izmantojot dažādus IKT risinājumus, kā arī iepazīstina ar darba un karjeras iespējām Eiropā. Kampaņas mērķauditorija ir izglītības politikas veidotāji, IKT nozares līderi, IKT praktiķi un jaunieši, kā arī institūcijas, kas atbild par nodarbinātību.

Par LIKTA

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir profesionāla nevalstiska organizācija, kas izveidota 1998. gadā un aptver visu Latvijas IKT nozari – informācijas tehnoloģijas un programmatūru, telekomunikācijas un pakalpojumu sniedzējus. LIKTA mērķi ir veicināt informācijas sabiedrības izveidi un nozares attīstību Latvijā. LIKTA apvieno nozares organizācijas, kā arī individuālos biedrus un asociācijas. Plašāka informācija: www.likta.lv.

 
Papildu informācija:

 

Toms Kursītis

Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas asociācijas pārstāvis

Tālr.: 26197297

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību nodaļa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv