Darba programmā diskusijas par Vidzemes plānošanas reģiona bibliotēku starptautiskās sadarbības attīstību, kvalitatīvu informācijas pakalpojumu, tai skaitā par Eiropas Savienību, sniegšanu, komunikāciju ar apmeklētājiem, savstarpējo sadarbību, lekcija “Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji – Vidzemes ceļš vedīs augšup, ja pa to iesim visi kopā”. (Visvaldis Valtenbergs, Dr.sc.pol., ViA docents). Noslēgumā, atzīmējot notikumu “Valmieras bērnu bibliotēkai – 60”, Ulda Ausekļa un Ulda Fridrihsona muzikāls sveiciens

Semināru organizē Valmieras bibliotēka sadarbībā ar “Europe Direct” informācijas centru Valmierā.