Patiess prieks un gandarījums par kopīgu piedalīšanos dažādos pasākumos, zināma patiesība ir teiktajā, ka svētku galvenā būtība ir gatavošanās tiem.

 

Latvijas Valsts mēnesī Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Bērnu bibliotēkā “Zīlīte” pulcējās Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar skolotājiem un ģimenēm, lai iepazītu daudzveidīgo Latvijas novadu kultūrvēsturisko mantojumu, paražas un nacionālās tautas tradīcijas, kā arī to ciešo saikni ar mūsu ikdienu.

 

Folkloras stundā “Ik rītiņu Saule lēca” pulcējās Daugavpils 12., 14., 24., 29. pirmsskolas izglītības iestādes bērni, Daugavpils Vienības pamatskolas 1. klase un J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas 3. klases skolēni. Rudens gaišākajos svētkos pasākumu dalībnieki ieklausījās bibliotekāres stāstījumā par latviešu folklorista Krišjāņa Barona dzīves gājumu un tautasdziesmām, kas iekļautas pasaules UNESCO kultūrmantojuma sarakstā.

 

Īpaša uzmanība šogad tika pievērsta tieši Saules dainām. Bērni bagātināja savas zināšanas par Saules tēla daudzveidību latviešu folklorā – skandēja un dungoja tautasdziesmas par Sauli, izstaigāja un izspēlēja latviešu tautas rotaļu “Saule un Mēness”, ar lielu aizrautību piedalījās simboliskā tautasdziesmu kārtošanas procesā – katrai tautasdziesmai Dainu skapī tika atvēlēta sava vieta.

 

Klubiņa “Brīvdienas bez garlaicības” dalībnieki ar ģimenēm Saules dainu valodas krāšņumu iepazina gan klausoties, gan paši skandējot tautasdziesmas. Dungojot līdzi latviešu autoru dziesmu melodijām par Sauli, klubiņa dalībnieki izveidoja katrs savu Latvijai veltītu Saules zīmi.

 

Atzīmējot Latvijas Valsts svētkus, visu novembri bibliotēkā bija apskatāma arī tematiskā izstāde “Saules mūžu Latvijai!”

 

Tuvojoties Latvijas Valsts simtgadei, celsim saulītē savu Dzimteni, smelsim spēku šodienā un iedvesmosim viens otru piepildīt savus sapņus nākotnē – tepat Latvijā!