No 2012. gada 8.-10. augustam Rīgā notiks IFLA 2012 satelītkonference “Informācija pilsoniskajai izglītībai” (Information for Civic Literacy). Norises vieta: Mazā Ģilde, Amatu ielā 3/5, Rīga.

 

Konferenci organizē IFLA Informācijpratības sekcija, IFLA Āfrikas sekcija un tās īpašo interešu grupa “Tīkls informācijas piekļuvei Āfrikā” (ATINA/RAIA).

 

Konferenci Rīgā uzņem Rīgas Centrālā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

 

Konferences tēma


IFLA satelītkonference “Informācija pilsoniskajai izglītībai” veltīta informācijas speciālistu, pedagogu un sabiedrības dalībnieku lomas noteikšanai pilsonisko prasmju un informētu lēmumu pieņemšanas veicināšanā ikvienam sabiedrības pilsonim. Šis nav jautājums par noteiktu politisko vai valsts politikas nostājas atbalstīšanu, bet gan par pilsoniskās atbildības izglītošanu, izmantojot dažādas iespējas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai publiskajā telpā. Tēma aplūkojama sekojošos aspektos:

  • Informācijas pakalpojumu un uzziņu sniegšana pilsoņiem no dažādiem avotiem un skatu punktiem, lai veicinātu demokrātisku izvēli, iedzīvotāju līdzdalību un tiesiskumu;
  • Izpratne par selektīvu informācijas piegādi. Propaganda un plašsaziņas līdzekļu tendenciozitāte kā jaunas informācijprasmju treniņa sastāvdaļas;
  • Palīdzība iedzīvotājiem piekļūt valsts pārvaldes un valdības informācijai, tādejādi veicinot efektīvu sabiedrības iesaistīšanu valsts pārvaldē, nodrošinot demokrātisku opozīcijas un ekonomikas attīstību;

 

Īpaši tiks apskatīta pilsonisko prasmju pilnveidošana Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Austrumeiropā, Āzijā un Latīņamerikā, kā arī profesionālās un publiskās apziņas par informācijas kontroli un manipulēšanu Rietumu demokrātijas valstīs palielināšanās.

 

Mērķauditorija

 

Bibliotekāri, pedagogi, informācijprasmju speciālisti, politiskie domātāji, žurnālisti, visi tie, kuri ir ieinteresēti pilsonisko prasmju attīstībā, iesaistot šajā procesā bibliotēku informācijas pakalpojumus, izglītības institūcijas un informācijas medijus.

 

Iecerētā programma un interešu jomas referātiem un prezentācijām


Trešdiena, 2012. gada 8. augusts: Reģistrācija un dalībnieku uzņemšana – Kas ir pilsoniskās prasmes? Darba definīcijas un ekvivalentas terminoloģijas noskaidrošana dažādās valodās — Kāpēc pilsoniskās prasmes ir svarīgas? — Bibliotekāru, pedagogu un informācijprasmju speciālistu loma pilsonisko prasmju veicināšanā – Profesionālās ētikas jautājumi – Jautājumi par brīvu piekļuvi informācijai un tās pārredzamību — Selektīvā informācijas izplatīšana, politiskais satraukums, propaganda un pilsonisko prasmju apguve – Konferences organizētāju bibliotēku apmeklējums.

 

Ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts: Pilsonisko prasmju attīstības problēmas dažādos pasaules reģionos – Postkoloniālā Āfrika – Postkoloniālā Krievija un Austrumeiropa – Āzija, Tuvie Austrumi, Latīņamerika – Mediju impērijas, demokrātiskais nogurums un pilsonisko prasmju un pieklājības noliegums Rietumos — Pilsonisko prasmju attīstība kontrolētā sabiedrībā – Pilsonisko prasmju attīstība nevienprātības un revolūciju valstīs — Paneļdiskusija ar politiķiem par pilsoniskajām prasmēm retorikā un praksē — Vakariņas un kultūras vakars.

 

Piektdiena, 2012. gada 10. augusts: Pilsonisko prasmju mainīgā seja 21. gadsimtā – Internets, sociālie mediji, publiskas aptaujas, izmantojot modermās tehnoloģijas un ko visi zina – Džihāds internetā, Arābu pavasaris, pilsoniskā protesta akcija „Occupy Wall Street” un jaunā demagoģija — Informācijas speciālisti un pedagogi kā pilsoniskās informācijas apliecinātāji un pilsonisko mītu iznīcinātāji – Tiešsaistes tīkli informācijas piekļuvei — Pilsoņu izglītošana problēmu risināšanai, radošai domāšanai, kritiskai vērtēšanai, racionālai komunikācijai – E-pārvalde, vai noturēt pārvaldes atbildību – Digitālā pilsonība – Nākamie soļi.

 

Pieteikumu iesniegšanas vadlīnijas


Referātu pieteikumi ir nosūtāmi uz e-pastu. Pagarinātais pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2012. gada 15. marts.

 

Referātu pieteikumi jānosūta:

Frank Kirkwood (Kanāda)
E-pasts: kirkwood.professional@sympatico.ca,

 

Kopijas nosūtāmas:

Denise Rosemary Nicholson (Dienvidāfrika)
E-pasts: denise.nicholson@wits.ac.za,
Antonin Benoît Diouf (Senegāla),
E-pasts: antoninbenoit@gmail.com,
Dalia Naujokaitis (Kanāda)
E-pasts: dalia@sympatico.ca,
Franziska Wein (Vācija)
E-pasts: franziska.wein@uni-erfurt.de.

E-pasta tematā jānorāda: „Riga 2012 proposal”.

 

Katrā pieteikumā jāiekļauj:

  • Referāta kopsavilkums angļu valodā 250 vārdu apjomā, rezumējot referātu vai arī citu piedāvāto programmas elementu (paneļa sekcija, izstāde, interaktīva diskusija)
  • Runātāja vārds, profesionālā piederība, pasta adrese, telefona numurs, e-pasta adrese un īss biogrāfisks apraksts.

 

Programmas komiteja sniegs atbildi ne vēlāk kā līdz 2012. gada 29. martam.

 

Referāti var tikt iesniegti angļu valodā vai arī franču, spāņu, vācu, krievu, latviešu, lietuviešu vai igauņu valodā, pievienojot tulkojumu angļu valodā. Referāta garumam nevajadzētu pārsniegt 4000 vārdu apjomu, un tam vajadzētu būt gatavam publicēšanai. Saskaņā ar IFLA politiku prezentācijas slaidu reprodukcija var veidot daļu publicējamā referāta, taču katram slaidam ir jāpievieno paskaidrojošs teksts, ieklājot ievadu, diskusiju un secinājumus.

Apstiprināta referāta iesniegšana publicēšanai konferences rakstu krājumā veicama uz apstiprinājuma vēstulē norādīto e-pasta adresi līdz 2012. gada 1. maijam.

 

Dalība


Satelītkonferences laikā autoriem ir jābūt gataviem sniegt prezentāciju klātienē Rīgā. Aptuvenais prezentācijas garums – 20 minūtes. Būs pieejama sinhronā tulkošana izvēlētajā Baltijas valstu un IFLA valodās.

 

Konferences reģistrācijas tiešsaistes forma un informācija par bankas maksājuma veikšanu pieejama pirmskonferences tīmekļa vietnē http://www.lnb.lv/iflariga2012, kur turpmāko mēnešu laikā tiks publicēta arī cita noderīga informācija.

 

Kontakti


Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar:

Francis T. Kirkwood
Convenor, ATINA/RAIA
Kirkwood Professional
21A Broadway Ave.
Ottawa, Ontario, Canada K1S 2V4

Tel.: +1-613-296-5845

E-pasts: kirkwood.professional@sympatico.ca

 

Pieteikumi


Visi pieteikumi iesūtāmi līdz 2012. gada 15. martam.

 

Lūdzu, ņemiet vērā


Visi izdevumi, tai skaitā konferences reģistrācijas maksa, ceļa, naktsmītņu, vīzu u.c. izdevumi, ir autoru/prezentētāju atbildība. Ne IFLA, ne arī iestādes, kuras uzņem konferences dalībniekus, nevar sniegt finansiālu atbalstu, taču individuāliem dalībniekiem var tikt nosūtīts īpašs ielūgums un sniegti norādījumi, lai palīdzētu viņiem gūt ārēju finansiālu atbalstu.

 

Iespēju robežās konferences organizēšanas komiteja sniegs nefinansiālu palīdzību visiem delegātiem, kuriem nepieciešamas vīzas iebraukšanai Latvijā. Īpaši delegātiem no Āfrikas ir ieteicams pieteikt vīzas iebraukšanai Latvijā savlaicīgi, jo vairumā gadījumu tās var drīzāk iegūt Rīgā, nekā mītnes valstī, un vīzu iegūšanas process var būt laikietilpīgs.

 

Konferences dalības grants


Somijas Nacionālā komiteja un IFLA ir cītīgi strādājuši, lai nodrošinātu finansējumu Konferences dalības grantam. Jaunākā informācija pieejama Konferences dalības granta tīmekļa vietnē.

 

Aicinājums iesniegt pieteikumus angļu valodā: http://conference.ifla.org/ifla78/calls-for-papers/information-for-civic-literacy