2015. gada 31. martā plkst.15.00 Apes bibliotēkas lasītavā (Apē, Skolas ielā 4) saruna ar pasaules apceļotāju Ellu Bezrukih pasākumā “Pasaules dabas un cilvēku radītie brīnumi”.