Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” darbības termiņš ir pagarināts vēl uz 3 gadiem no 2015. līdz 2017. gadam. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Ir atvērts šī gada otrais pieteikšanās termiņš radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Kultūra” ietvaros. No 16. marta līdz 13. aprīlim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji aicināti iesniegt projektus radošajiem braucieniem uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām. Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija

Kritēriji

Pieteikšanās

Pieteikšanās Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā.
 
 

 
Informāciju sagatavoja:
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas iela 13/3 (Berga Bazārs)
Rīga, LV-1666
E-pasts:  info@norden.lv
Tālr.: +371 67820089
Fakss: +371 67213233