Ievērojot atklātības un caurskatāmības principus, kas noteikti Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanā, valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" sagatavoto informatīvā ziņojuma projektu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu veikšanas koptāmes šodien publicējusi savā mājas lapā internetā www.j3b.gov.lv, sadaļā "LNB būvdarbi".
 
Nolūkā nodrošināt sabiedrībai iespēju regulāri sekot līdz Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības līguma izpildei, šajā interneta vietnē aktuālākā informācija tiks publicēta visā projekta īstenošanas procesā.
 
Paredzams, ka Ministru kabinetā informatīvais ziņojums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu līgumu tiks izskatīs 6. maijā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob. tālr. +371 29405397