Viņa uzsvēra, ka dinamiskā vidē jauniem un zinošiem jauniešiem, kuriem jāprot strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, lai nākotnē konkurētu darba tirgū, skolu portāls ir liels ieguvums.
 
Tāpat Vāgnere norādīja uz mācību vides izmaiņām, uzsverot, ka mācību kvalitāti lielā mērā veicina tieši jauno tehnoloģiju ieviešana. Kā trešo būtiskāko Vāgnere minēja faktu, ka skolu portāls atvieglos dzīvi mērķauditorijai, proti, skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Portāls ir iespēja gan uzzināt, gan apmainīties ar jaunāko informāciju.
 
"Sistēma kopumā ir kā lielas celtnes pamatakmens. Pirms kaut ko būvēt, ar kaut ko ir jāsāk. Mūsdienu tehnoloģijām ir liela nozīme izglītības attīstībā. Noslēdzoties šim posmam, es varu teikt, ka gala rezultāts ir ļoti labs," uzsvēra Vāgnere.
 
IZM Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Investīciju departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis pastāstīja, ka, 2005. gadā uzsākot projektu "Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija", atklājies, ka 44 skolās vispār nebija datoru. Savukārt tagad skolām ir piegādāti vairāk nekā 1700 datori ar atbilstošu programmatūru, ierīkoti jauni vai uzlaboti esošie interneta pieslēgumi 60 skolās, izveidots Latvijas skolu portāls, kā arī izstrādāta valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, ar kuras palīdzību skolas turpmāk valsts pārbaudījumiem skolēnus varēs pieteikt elektroniski.
 
"Latvijas skolu portāls ir veidots trīs līmeņos. Pirmie divi – izglītības nozares aktualitātes un skolu lapas ar pamatinformāciju – būs pieejami ikvienam, bet tās skolas, kas izvēlēsies veidot sarežģītākas sadarbības vietnes ar skolēniem un viņu vecākiem, veidos slēgtas pieejas interneta sistēmu, kurā būs iespēja izvietot stundu sarakstu, mājas darbus, mācību materiālus un citu tikai konkrētajai skolai un klasei aktuālu informāciju," pastāstīja Pudzis.
 
Patlaban portāla apgūšanā un savu mājas lapu izstrādē piedalās 38 Latvijas skolas – trīs no tām veido sadarbības vietnes, bet 35 – vienkāršākas informācijas lapas. Turpmāk skolu portālā savu mājaslapu būs iespējams pilnveidot un papildināt ar jaunāko tehnoloģiju radītajām iespējām, piemēram, izvietot lapās elektroniskus klases žurnālus.
 
Vienlaikus ar skolu portālu šodien Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītājas vietniece administratīvajos un eksaminācijas jautājumos Anitra Irbe informēja par valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu. Jau no šī gada rudens pilotskolas skolēnus valsts pārbaudes darbiem varēs pieteikt elektroniski, bet vēl pēc gada eksāmenu pieteikumi tiks pieņemti tikai elektroniskā veidā.
 
Irbe norādīja, ka patlaban pieteikšanās pārbaudes darbiem ir birokrātiski sarežģīts un laikietilpīgs process: "Galvenais ieguvums ir tas, ka gandrīz vispār tiks izslēgt birokrātiskais slogs. Ieguvēji būs arī skolēni, kuri varēs operatīvāk mainīt savu izvēli. Sistēma arī gandrīz vispār izslēdz kļūdu un neprecizitātes iespējas."
 
Pietikt valsts pārbaudes darbus pagaidām varēs atbildīgās personas skolā, tomēr ar laiku plānots, ka to varēs izdarīt arī paši skolēni. Tāpat iecerēts, ka nākotnē pārbaudījumu informācijas sistēmā tiks ievietoti arī darbu rezultāti.
 
Turpmāk skolu informatizācijas kontekstā IZM plāno savu darbību trīs galvenajos virzienos, proti, informācijas sistēmu izveide vai attīstība, tehniskā nodrošinājuma uzlabošana un pedagogu un skolu administrācijas prasmju uzlabošana. Plānots turpināt darbu pie Latvijas skolu portāla, valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas un Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstīšanas, kā arī veidot tādus vienotus resursus kā skolvadības sistēma, e-profils, elektronisko mācību materiālu datu bāzes.
 
Plānots iegādāties datorus un citus interaktīvos rīkus izglītības iestādēm un pedagogiem. Papildus tam plānots organizēt apmācības pedagogiem un skolu administrācijām, lai nodrošinātu informācijas sistēmu lietošanas pamatprasmes, kā arī nodrošinātu apmācības par jaunizveidoto informācijas sistēmu lietošanu.
 
Projekts "Latvijas vispārizglītojoši skolu informatizācija" tika uzsākts 2005. gada 30. maijā. Kopējais projekta finansējums ir 1,485 miljoni latu, no kuriem 75% ir ERAF finansējums, bet 25% – valsts budžeta finansējums. Projekta ilgums ir 35 mēneši. Latvijas skolu portāla izveidē ieguldīti 127 985 latu. Portāla izveidi nodrošināja AS "Datorzinību centrs". Savukārt Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu veidoja AS "RIX Technologies". Sistēmas izveidei izlietoti 277 252 lati.
 
 
© LETA