Bibliogrāfiskajā rādītājā iekļauti 1479 Latvijā izdoti, un 2019. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā reģistrēti laikraksti, žurnāli, biļeteni, rakstu krājumi un gada pārskatu apraksti. Izdevumam pievienoti vairāki palīgrādītāji:

Personu rādītājs (norādīti izdevumu redaktori, to vietnieki, autori, atbildīgie par izdevumu, sastādītāji);

  • Nosaukumu rādītājs (norādīti izdevumu nosaukumi alfabētiskā secībā);
  • Izdevēju rādītājs (iekļauti gan institucionālie, gan individuālie izdevēji);
  • Izdošanas vietu rādītājs (pie katras izdošanas vietas norādīti tajā iznākošie izdevumi).

Tiešsaistē pieejamo izdevumu aprakstiem ir pievienotas hipersaites.

Periodikas rādītājs

 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Dukure
Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: ilona.dukure@lnb.lv