Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis gadskārtējo izdevumu “Periodikas rādītājs. 2019”. Izdevums apkopo informāciju par 2019. gadā Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem un citiem turpinājumizdevumiem.

Bibliogrāfiskajā rādītājā iekļauti 1479 Latvijā izdoti, un 2019. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā reģistrēti laikraksti, žurnāli, biļeteni, rakstu krājumi un gada pārskatu apraksti. Izdevumam pievienoti vairāki palīgrādītāji:

  • Personu rādītājs (norādīti izdevumu redaktori, to vietnieki, autori, atbildīgie par izdevumu, sastādītāji);
  • Nosaukumu rādītājs (norādīti izdevumu nosaukumi alfabētiskā secībā);
  • Izdevēju rādītājs (iekļauti gan institucionālie, gan individuālie izdevēji);
  • Izdošanas vietu rādītājs (pie katras izdošanas vietas norādīti tajā iznākošie izdevumi).

Tiešsaistē pieejamo izdevumu aprakstiem ir pievienotas hipersaites.

Skatīt izdevumu