Dembica – pilsēta Piekarpatu vojevodistē ar bagātu vēsturi. Pirmoreiz rakstos pilsēta minēta 1293. gadā. 2014.gadā starp Ludzas un Dembicas pašvaldībām tika noslēgts sadarbības līgums. Tā ietvaros notiek dažādas aktivitātes, piemēram, apmaiņa ar izstādēm starp Ludzas un Dembicas muzejiem.

Ludzas bibliotekāru grupa apmeklēja Dembicas pilsētas centrālo bibliotēku. Diskutējot ar kolēģiem, secinājām ka mums ir daudz kopīga, bet ir arī atšķirības. Tāpat kā Latvijā, Polijas bibliotēkas: ir izglītības, saturīga brīvā laika pavadīšanas, informācijas iegūšanas centri. Kolēģi rīko dažādus lasīšanas veicināšanas pasākumus: tradicionāli – grāmatu izstādes, tikšanās ar dzejniekiem, rakstniekiem; apmāca dažādu vecumu cilvēkus darbam interneta vidē, informācijas meklēšanas iemaņām u.c.

Pārsteidza tas, ka Ludzas un Dembicas bibliotēkās lasītāju skaits ir apmēram vienāds, neskatoties uz to ka Dembica ir piecas reizes lielāka par Ludzu iedzīvotāju skaita ziņā.

Bibliotēkas telpas nesen renovētas, tās ir pārdomāti un funkcionāli iekārtotas: ir vieta gan abonementam, gan lasītavai un interneta zālei, kā arī pasākumu telpa. Brīnišķīgi iekārtota Bērnu apkalpošanas nodaļa – ar spilgtiem plauktiem, brīnumpaklāju un citu bērniem saistošo aprīkojumu.

Vizītes gaitā iepazināmies arī ar Wileopoles lauku bibliotēku, kura ir vietējās kopienas sabiedriskais centrs un kurā strādā atraktīvas un jaukas kolēģes.

Protams, ka brauciena laikā nevarējām paiet garām vietējām kultūras vērtībām – apmeklējām Dembicas reģionālo muzeju, Dembicas mākslas galeriju. Wileopolē ir dzimis un audzis pasaulē slavenais teātra režisors Tadeušs Kantors, kura memoriālajā mājā-muzejā mums bija iespēja pabūt un apskatīt izveidoto ekspozīciju.

Mācību braucienā gūtie iespaidi, zināšanas un idejas tiks veiksmīgi ieviestas Ludzas bibliotēkas darbā: pasākumu rīkošanā, telpu noformējumā, izstāžu veidošanā u.c.

Mācību brauciens bija iespējams pateicoties Ludzas novada pašvaldības atbalstam.

 

Informāciju sagatavoja:
Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka