Sekcija "Kārlis Ulmanis mediju diskursā" ievadīs LU Sociālo un politisko pētījumu institūta un Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas Starptautisko sociālo zinātņu pētnieku konferenci, kuras tēma ir "Baltijas nākotne", aģentūrai LETA pastāstīja SZF ārējo sakaru koordinatore Inese Salmiņa.
 
Sekcija veltīta atskatam uz pagātni un šodienas Latvijas sabiedrības attiecībām ar vēsturi. Sekcijas ietvaros tiks nolasīti vairāk nekā desmit ziņojumi, kā arī prezentēts rakstu krājums "Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis…".
 
Grāmatā apkopoti SZF Komunikācijas studiju nodaļas un Informācijas un bibliotēkas studiju nodaļas mācībspēku, doktorantu un maģistrantu, bakalaura un maģistra programmas absolventu raksti par Ulmaņa reprezentāciju dažādu laikmetu, dažādu valstu un valodu preses izdevumos, kino, politiskajā un biogrāfiskajā literatūrā. Krājumā ietverti arī Lietuvas un Polijas pētnieku raksti, kas vēsta par 1934. gada 15. maija apvērsuma atspoguļojumu un Ulmaņa tēlu šo valstu presē.
 
Rakstu autori ir Ābrams Kleckins, Ojārs Skudra, Viesturs Zanders, Vita Zelče, Evita Naglinska, Olga Proskurova, Inese Priedīte, Sandris Vilcāns, Dace Zipka, Andra Briekmane, Solvita Denisa, Dmitrijs Petrenko, Vilma Akmenīte (Lietuva), Eva Gabrileka (Polija), Mārtiņš Kaprāns, Zoja Gorbušina, Marita Zitmane, Vineta Sprugaine un Andris Saulītis.
Šogad valstsvīram Ulmanim apritētu 130 gadi.
 
LETA jau ziņoja, ka ceturtā ikgadējā starptautiskā konference "Baltijas nākotne" notiks sestdien, 24. novembrī. Konferencē tiks diskutēts par Latvijas kaimiņu politiku, sniegtas vīzijas par Latviju 2020. gadā, spriests par kopienām un Baltijas nākotni, par Baltijas medijiem, demogrāfiskajām pārmaiņām un par sabiedrības radikalizācijas tendencēm Latvijā.
 
 
Aija Eriņa LETA
Copyright © LETA