Rīgas Centrālajā bibliotēkā viesi noklausīsies Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieces Ritas Teteres lekciju “Termiņuzturēšanas atļaujas Latvijā” un Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) direktores Dzidras Šmitas informāciju par RCB un iespējām un pakalpojumiem, kas pieaugušajiem un bērniem pieejami bibliotēkā.

Tikšanās noslēgumā izglītojoši informatīvā kluba dalībnieki iepazīsies ar Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centru un tā piedāvātajiem pakalpojumiem.

Projektu “Esam rīdzinieki!” īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Projekta mērķis ir attīstīt kvalitatīvas, brīvi pieejamas trešo valstu valsts piederīgo adaptācijas programmas un integrācijas pasākumus, kā arī veicināt un atbalstīt trešo valstu valstspiederīgo ar dažādu kultūras, reliģijas, valodas un etnisko izcelsmi integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Pasākums RCB un Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā ir jau otrā tikšanās, kuras laikā integrācijas projekta dalībniekiem – pieaugušajiem un bērniem – tiek sniegta informācija par iespējām, ko Rīgas iedzīvotājiem nodrošina pilsētas pašvaldība.

Tie ir latviešu valodas kursi, informācija par pašvaldība piedāvājumu labklājības un veselības aprūpes jomā, ieskats izglītības un brīvā laika pavadīšanas piedāvājumā, kā arī iespējās iesaistīties kultūras un sporta pasākumos u.c.

Trešo valstu pilsoņi ir tādu valstu pilsoņi, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, kā arī bezvalstnieki, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

Vairāk informācijas par projektu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā.