Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu programmā Raiņa un Aspazijas gads šo projektu realizē trīs sadarbības partneri – biedrība Atvērtās krātuves, Rakstniecības un mūzikas muzejs un sabiedrība Tilde. Virtuālā muzeja ideja plašākai sabiedrībai pirmo reizi tika prezentēta LU rīkotajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē Aspazijai – 150. Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās  www.aspazija.lu.lv).  

 

Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno būs pirmais interneta resurss, kas veltīts abiem latviešu dižgariem kopā, un tā mērķis ir atgādināt, pievērst uzmanību un izcelt abu šī gada ievērojamo jubilāru dzīvē un daiļradē sevišķi būtisku laika nogriezni – Šveices trimdas gadus (1906-1920), kam īpaša nozīme ne vien Aspazijas un Raiņa radošajā biogrāfijā un cīņā par Latvijas valstisko neatkarību, bet arī latviešu kultūras topogrāfijas ārpus Latvijas teritorijas apzināšanā. 

Sniedzot ieskatu abu izcilo literātu atmiņās par Šveices trimdu, viņu tālaika dienasgrāmatās, vēstulēs un sadzīves dokumentos, ar iespēju lasīt visus Lugāno periodā tapušos Aspazijas un Raiņa pilnteksta darbus, virtuālais muzejs atklās apmeklētājiem arī Lugāno uz vietas pastāvošā Raiņa un Aspazijas muzeja ekspozīciju, ko ar vietējās pašvaldības atbalstu 20. gs. 70. gados izveidoja Raiņa un Aspazijas fonda pārstāvji trimdā – Jānis Kārkliņš, Nikolajs Valters, Jānis Ritums, kā arī Olga Strunke un citi trimdas kultūras darbinieki.

 
Virtuālā muzeja apmeklētājs varēs noskatīties jaunas videointervijas ar pazīstamiem Latvijas kultūras darbiniekiem (viņi stāsta par savām izjūtām, viedokļiem un personiskiem pieredzējumiem saistībā ar abiem trimdiniekiem un viņu daiļradi), kā arī ar Lugāno pilsētas Vēstures arhīva zinātnisko līdzstrādnieku Pietro Montorfani, ar kuru virtuālā muzeja veidotāji tikās šovasar projekta īstenošanas gaitā. 

Aspazijas un Raiņa virtuālo muzeju Lugāno veido radošā komanda – LU profesore Ausma Cimdiņa (satura koncepcija), Raiņa un Aspazijas pētniece Gaida Jablovska (satura eksperte), māksliniece Anna Orniņa (dizaina koncepcija), sabiedrības Tilde zinību resursa letonika.lv pārstāvji – Miks Želvis (virtuālās vietnes izstrāde), Anita Vasiļjeva un Baiba Altena (virtuālās vietnes un satura koncepcija) – un biedrības Atvērtās krātuves vadītāja Ilma Elsberga (projekta vadītāja).

Atklāšanas pasākumā piedalīsies arī Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule, sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, rakstnieki un dzejnieki Roalds Dobrovenskis un Velta Kaltiņa.