Pasākumā tiks prezentēts RCB darbinieku sagatavotais bibliogrāfiskais rādītājs “Helmars Rudzītis un izdevniecības “Grāmatu draugs” darbība trimdā”.

Iespēja iekārtot šādu lasītavu RCB filiālbibliotēkā “Avots” radusies, pateicoties izdevēja Helmara Rudzīša pēcteču bagātīgajam apgāda “Grāmatu Draugs” izdoto grāmatu dāvinājumam, kas ar Amerikas latviešu laikraksta “Laiks” atbalstu tika nodots glabāšanā pilsētas publiskajai bibliotēkai.
 
Savukārt RCB speciālisti apzināja apgāda trimdas laika izdevumus, sagatavoja pilnu šo iespieddarbu rādītāju laika posmam no 1946. gada līdz 1992. gadam un sameklēja trūkstošās grāmatas, lai kolekcija būtu iespējami pilnīgāka. Rādītājā apkopoti gan izdevniecības „Grāmatu Draugs” izdevumi, gan raksti par Helmaru Rudzīti un viņa izdevējdarbību.

Bibliogrāfisko rādītāju sastādīja RCB Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste Zinta Geršmane, bet tā izdošanu atbalstīja Amerikas latviešu laikraksts “Laiks”, Jalna Rudzīte Salnīte un Andris Salnītis, Dace Rudzīte un Ligita Kovtuna (apgāds SIA VESTA-LK).

1926. gadā dibinātais “Grāmatu Draugs” Latvijas grāmatniecībā piedzīvojis visgarāko mūžu. Pirmās Latvijas Republikas laikā “Grāmatu Draugs” pilnībā izmainīja grāmatu tirgu, pateicoties izdevējdarbībā izmantotajai reklāmai un abonēšanas sistēmai. Apgāds praktizēja lielas tirāžas un grāmatas pārdeva tikai par 1 latu. Grāmatu atpazīstamību tirgū veicināja arī Sigismunda Vidberga veidotā apgāda zīme.

No 1946. līdz 1992. gadam “Grāmatu Draugs” darbību turpināja trimdā, jo Helmars Rudzītis izceļoja uz Vāciju un pēc tam pārcēlās uz dzīvi ASV. “Savienotajās Valstīs H.Rudzīša apgāds un tā izdotais laikraksts “Laiks” izveidojās par vienu no lielākajiem kultūras un informācijas centriem ārpus Latvijas dzīvojošiem latviešiem,” raksta grāmatniecības vēsturnieks Konstantīns Karulis.

Par mūža ieguldījumu latviešu kultūras attīstībā Helmaram Rudzītim 1993. gadā piešķirts Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora grāds, bet 1995. gadā izdevējs apbalvots ar V pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni.

Kontaktinformācija bibliotēkā: tālr. 67848060