radi2015_logotips_fons_violets.jpg

Radošās darbības nedēļa “radi!2015” notika no 9.-15. martam, aicinot izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un darot. Šogad “radi!2015” nedēļa bija īpaša arī ar to, ka veidoja vienojošu platformu Latvijas prezidentūras ES Padomē kultūrpolitikas un radošo industriju tematiskā virziena īstenošanai, akcentējot Latvijas prezidentūras prioritārās vērtības jeb 3 “i” – iesaistīšanos, izaugsmi un ilgtspēju. Divās starptautiskajās konferencēs piedalījās arī Eiropas Komisijas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta lietu komisārs Tibors Navrāčičs (Tibor Navracsics). Viņš pauda pārliecību, ka Latvijā ir visi priekšnosacījumi, lai veicinātu sadarbību un mijiedarbību gan starp nozarēm, gan dabiskajā vidē.

Radošās darbības nedēļas “radi!” organizatori, iniciatori un sadarbības ar gandarījumu atskatās uz paveikto un jau sāk gatavoties nākamajam gadam.

DACE MELBĀRDE, Latvijas Republikas kultūras ministre: “Mani ļoti iedvesmoja “radi!2015″ nedēļas konferences, kurās pieredzējušu ekspertu diskusijas mijās ar labās prakses piemēriem. Lai turpinātu darbu pie kultūras un radošuma pārneses uz citām attīstības jomām, kopīgi ir jāstrādā pie daudzdisciplīnu vides veidošanas, kurā kultūras un mākslas komponentes mijiedarbē ar izglītību, tehnoloģijām un uzņēmējdarbību rada jaunas vērtības un risinājumus. Es šādu potenciālu redzu Tabakas fabrikas radošajā kvartālā. Tomēr, lai šādu radošu klāsteri izveidotu, radošas partnerības starp augstskolām, māksliniekiem un dizaineriem, izglītības speciālistiem un zinātniekiem, un, protams, uzņēmējiem jāveido jau šodien. Ceru, ka Kultūras ministrijas Radošo industriju padome būs viena no vadošajām sadarbības platformām šīs iniciatīvas tālākā virzīšanā!”

MĀRĪTE SEILE, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre: “Digitālajā laikmetā informāciju par jebkuru mūs interesējošu tēmu varam atrast vienkārši un izdarīt to varam jebkurā sev ērtā vietā un laikā. Pašlaik svarīgākais ir palīdzēt skolēniem orientēties milzīgajā informācijas daudzumā, to kritiski izvērtēt un izveidot pašiem savu, pamatotu viedokli. Tas nozīmē, ka skolotājam, vairāk kā jebkad, ir jāspēj pašam neapjukt informācijas lavīnā. Ir jābūt gatavam mācīties un raudzīties uz pasaules daudzveidību daudz drosmīgāk. Jau tagad Latvijā ir lieliski piemēri, kad skolu vadītāji un skolotāji ar entuziasmu un aizrautību izmanto jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas. “radi!2015″ nedēļas ietvaros notikušais izglītības forums bija lieliska platforma ideju un pieredžu apmaiņai, tas deva iedvesmu jauniem mērķiem!”

SANDRA PRINCE, Britu padomes Latvijā direktore: “Ir milzīgs gandarījums, ka tik daudz cilvēku un organizāciju atsaucās un iesaistījās un rezultātā katrā nedēļas dienā varēja izglītoties, sadarboties, domāt un pārdomāt, veidot, radīt, iedvesmoties. Tā kopības sajūta, ko rada kopā būšana un kopā darīšana, ir brīnišķīga! Britu lektori atzina, ka gaisā virmoja neaprakstāma enerģija un vēlme virzīties uz priekšu, un viņi ir pateicīgi par iespēju veidot pieredzes un sadarbības tiltus starp Latviju un Lielbritāniju. Sākam gatavoties nākamajam gadam!”

JOHANNESS DĀLS (Johannes Dahl), Gētes institūta Rīgā direktors: “Konference “Mijiedarbība un sadarbība (Rīgas) arhitektūrā – kā labi sajusties pilsētā?”, kas notika “radi!2015” nedēļas ietvaros 9. marta pēcpusdienā, piedaloties cienījamajai diplomātiskajai pārstāvniecībai, notika Gētes institūtā Rīgā. Tā bija bagāta ar atziņām, ko sniedza dažādu Eiropas valstu referentu ziņojumi, raisīja ieinteresētas un rosīgas diskusijas; bija nozīmīga, jo runāja par Rīgai būtiskām tēmām. Pēc pasākuma saviesīgi pulcināja visus pie vīna glāzes, atstāja nospiedošas atskaņas par dažām parādītajām sarežģītajām situācijām un vienlaikus uzmundrināja un optimistiski iedvesmoja ar labo sajūtu patīkamajā pilsētas un Rīgas atmosfērā. Visi dalībnieki ir ļoti apmierināti un mēs jau tagad ar prieku gaidām “radi!2016”. Nedēļas “radi!2015″ preses konference bija ļoti radošs projekta pieteikuma pasākums.”

ILVA SINKĒVIČA, Dānijas Kultūras institūta projektu koordinatore: “Bija tik aizraujoši sekot līdzi neskaitāmajiem radošo domu lidojumiem, kas piepildīja „radi!2015” nedēļu un būt klātesošiem šajos jaunradīšanas procesos, dzirdēt tik daudz iedvesmojošu stāstu un ideju, kas mudina bez vilcināšanās rīkoties un veidot pasauli un vidi sev apkārt daudz pilnvērtīgāku un pašam patīkamāku. Prieks, ka varējām nodot kaut nelielu daļiņu no Dānijas pieredzes radošos industriju, vides labiekārtošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā. Ja kāds vēl šaubījās, tad nu ir skaidrs – būt radošam nemaz nenozīmē būt sarežģītam – ģenialitāte slēpjas vienkāršībā, sīkumos, kas padara ikdienas dzīvi pilnskanīgu un motivē atkal jaunām idejām un pārvērtībām!”

LILITA SPARĀNE, “radi!2015” projekta vadītāja: “Šī gada radi! nedēļa jau praktiski aizsākās pagājušajā gadā, kad kopā ar iniciatoriem, organizatoriem un visiem interesentiem vienojāmies, ka jāveicina un jāattīsta radošie sadarbības projekti visa gada garumā, lai pavasarī varētu dalīties ar pieredzi un rezultātiem. Liels gandarījums, ka mums izdevās! Vēl lielāks prieks par to, ka tik daudzie Latvijas viesi, kas šajā laikā apmeklēja mūsu valsti gan ES prezidentūras pasākumu ietvarā, gan citu mērķu vadīti, pamanīja un ļoti augstu novērtēja mūsu vērtības, spēju radīt, paveikt, veidot jaunas gan lietas, gan partnerības, kā arī būt atvērtiem arvien plašākiem sadarbības modeļiem ne tikai mūsu valsts ietvarā. Paldies visiem, kas darbojās, sākot no skolēniem un pasniedzējiem RaPaPro projektā un beidzot ar uzņēmējiem! Ceru, ka arī turpmāk radošo un citu jomu sadarbība turpināsies, un arvien jauni pārstāvji un paaudzes iesaistīsies mūsu “labbūtības” veidošanā.”

Radošās darbības nedēļa “radi!2015”
“radi!” ir daudz vairāk nekā kultūras un radošo pasākumu un notikumu kopums – tā ir sociāla kustība ar konkrētu mērķi: veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un sasniegumus.

Šogad “radi!” kustība aicināja izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un darot. Radošās darbības nedēļā tika nodrošināta daudzpusīga pasākumu programma dažādām mērķauditorijām ar labākajiem pašmāju sadarbības piemēriem, ietverot tos diskusijās, semināros un darbnīcās, domnīcās un citās ērti praktizējamās kopā-domāšanas, strādāšanas un radīšanas formās.

Radošās darbības nedēļa “radi!” Rīgā un visā Latvijā notika jau piekto gadu. Tās iniciatori ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā. Plašāka informācija pieejama www.radilatvija.lv, kā arī sociālajos tīklos: Draugiem.lv, Twitter.com, Facebook.com.

Papildu informācija:

Juta Šteinerte

“radi!2015” konsultants komunikācijas jautājumos
Tālr:: 2638286

E-pasts: juta.steinerte@bps.lv

Lilita Sparāne

Projekta “radi!2015” vadītāja

Tālr.: 29180042

E-pasts: lilita.sparane@radilatvija.lv