Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) ir publicējusi programmas “Eiropa pilsoņiem” īstenošanas rezultātu pārskatu, kurā ir atrodams informācijas apkopojums par 2019. gadu, kā arī sniegti atsevišķi dati par programmas ietekmi kopumā (par laika periodu 2014.-2019.gads).

Rezultātu pārskats pieejams ŠEIT.