Tas sniegs iespējas ne tikai 160 kvadrātmetrus lielajā stendā popularizēt latviešu literatūru, bet arī piedāvāt apmeklētājiem seminārus par mūsu rakstniekiem un dzejniekiem, Latvijas un Zviedrijas vēsturiskajiem sakariem, Rīgas vēsturi, Rīgas jūgendstilu, Rīgu kā daudzveidīgas kultūras pilsētu u.c.
 
Komitejas deputāti nolēma šim mērķim piešķirt 40000 latu no domes rezerves fonda līdzekļiem.
 
Projekta kopējās izmaksas ir 312000 latu; tajā piedalās arī Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, kā arī sponsori.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 26562371