Tajā izpētīti un aprakstīti zīmējumi, portreti un akvareļi, kas saglabājušies līdz mūsdienām, ielīmēti parastā fotoalbumā. Kā teikts pētījumā, “albuma 90 lapas ir apturējušas sen zudušu laiku”.

 

Zīmējumi maz saistīti ar konkrētām vietām Jelgavā vai Kurzemē. Tomēr albums kopumā un ar to saistītie vārdi ļauj gūt fragmentāru priekšstatu par dzīvi baltvācu ģimenē un sabiedrībā pirms 150 gadiem.  

 

“Tas kļuvis ne tik daudz par Kurzemes, cik par kurzemnieču albumu ar sūtību saglabāt, rekonstruēt un atdzīvināt vienai Jelgavas pilsonisko aprindu ģimenei pietuvināto personu, lielākoties sieviešu pasauli. Tas stāsta par Jelgavas labāko aprindu meiteņu un sieviešu atvērtību estētiskiem, intelektuāliem un emocionāliem pārdzīvojumiem, dabas iespaidiem, sabiedrības dzīvi”. 

 

Vairāk par Kurzemes albumu skatīt šeit 

 

Izdevums pieejams Jelgavas pilsētas bibliotēkas lasītavā: Kurzemes albums: laikmeta portrets 18. gadsimta beigu – 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos. – Rīga : Neputns, 2016. ISBN 9789934565038

 


Informāciju sagatavija:

Dagnija Avota

Jelgavas pilsētas bibliotēka