Šobrīd tā ir mūsu visu gaidītā pakāpeniskā atgriešanās nedaudz vieglākā pēclokdauna ikdienā, kas nozīmē ja ne pastāvīgu, tad tomēr reālu atkalredzēšanos ar kolēģiem un draugiem. Turklāt Latvijas publisko bibliotēku darbiniekiem tas ir arī būtiskas krājumu papildināšanas laiks, kad tiek saņemti Grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām izdevumi: 602 nosaukumu grāmatas no 46 Latvijas izdevējiem – kopumā 30 263 eksemplāri. Mēs, LNB darbinieki un sadarbības partneri grāmatu lasīšanā, vēlamies sniegt nelielu atbalstu publisko bibliotēku darbiniekiem, uzsākot darbu ar daudzveidīgo, jūsu izvēlēto izdevumu klāstu, tādēļ jau novembra numura slejās esam iekļāvuši izlases veida ieteikumu kopu par vairākām iepirkuma programmā saņemtajām grāmatām, cerot, ka tas palīdzēs mērķtiecīgāk piedāvāt grāmatas saviem lasītājiem. Bet tas nav viss: drīzumā sekos plašāks speciālizlaidums, kurā tiks apkopoti “Literatūras ceļvedī” jau agrāk publicētie grāmatu vērtējumi, kas pievērš uzmanību Kultūras ministrijas finansētā grāmatu iepirkuma izdevumiem.

Tā kā novembra numurā iekļauta arī kārtējā grāmata no izdevniecības “Dienas Grāmata” brīnišķīgās sērijas “Es esmu…” – romāns par rakstnieci Ilzi Šķipsnu –, priekšvārdā vēlamies atkārtoti ieteikt šo sēriju visiem latviešu literatūras cienītājiem, kuri to vēl nav paguvuši novērtēt. Tā kā izdevumā “Literatūras ceļvedis” līdz šim esam sekojuši visām jau izdotajām sērijas grāmatām (informācija par tām pieejama arī šeit), aizvien vairāk var apbrīnot mūsdienu rakstnieku spēju iedziļināties, teju vai iemiesoties katrā no aprakstītajām personībām. Kaut gan sākotnējais rakstniekiem izvirzītais nosacījums bija – brīva fantāzija par rakstnieka dzīvi un daiļradi –, nav ne mazāko šaubu, ka grāmatu rakstīšanas process prasījis no autoriem milzīgu iedziļināšanos, pietāti, arhīvu un atstātā literārā mantojuma izpēti, radošas mokas līdz pat savstarpējai “izvēlēto rakstnieku apmaiņai” ar kādu no kolēģiem. Ieguldītais cieņpilnais darbs pārsvarā vainagojies ar ļoti baudāmu iejušanos aprakstītās personības darbībā, domu gaitā, valodā. Sērijas romānus iesakām gan pārliecinātiem attiecīgā rakstnieka darbu cienītājiem, gan virspusējiem pazinējiem – atklājumi būs jūsu ieguldītā laika vērti. Jau izdoti septiņi personību stāsti, pārējie vēl gaidāmi. Un, protams, sekos arī solītais profesionālais literatūrzinātnieku pētījums par katru no 13 rakstniekiem. Saruna par šo romānu sēriju, biogrāfiskā romāna žanra īpatnībām un saskartematiku pieejama šeit.

Lasīsim paši un piedāvāsim lasītājiem vērtīgus jaunieguvumus! Paldies kolēģiem un sadarbības partneriem, kuri piedalījušies novembra numura satura izveidē, jo īpaši – četriem jaunajiem grāmatu ieteikumu autoriem!

Izdevums pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/966082.html

 

Anda Saldovere
Projektu koordinatore
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mob. tālr. 29336112
e-pasts: anda.saldovere@lnb.lv