Šī tīmekļa vietne apvienos visus Eiropas informācijas sniedzējus jaunatnes jomā, kā arī ļaus jauniešiem viegli atrast vietējos informācijas sniegšanas punktus – Eurodesk reģionālos koordinatorus.

Jaunā eurodesk.eu tīmekļa vietne darbosies kā digitālā vizītkarte, kas apkopos informāciju par Eurodesk reģionālajiem koordinatoriem visā Eiropā.

Šīs tīmekļa vietnes galvenais pluss ir karte, kurā atzīmēti visi nacionālie un reģionālie Eurodesk koordinatori. Katrai personai ir savs profils, kurā norādīts amats un funkcijas, saziņas valodas, darba laiks un darbības joma. Ar Eurodesk tīklu var viegli sazināties, izmantojot kontaktformu, tīmekļa vietni vai kontaktpunktus (reģionālos koordinatorus). Šo koordinatoru skaits ar katru gadu pieaug.

Pieteikšanās termiņu saraksts (Deadline reminder) ir ieguvis jaunu veidolu un ieintegrēts jaunajā eurodesk.eu tīmekļa vietnē. Tajā var atlasīt tuvākos pieteikšanās termiņus dažādiem projektiem, konkursiem, stipendijām, prakses un citām mobilitātes iespējām četru mēnešu periodā.

Tāpat šajā vietnē atradīsi saites uz katras valsts Eurodesk nacionālajām tīmekļa vietnēm, kur lietotāji var ērti pārlūkot savas valsts Eurodesk saturu. Tāpat daudz vieglāks kļuvis pieteikšanās process, lai pievienotos kādai organizācijai un kļūtu par koordinatoru. Jaunatnes darbinieki var viegli iegūt informāciju par Eurodesk piedāvātajiem pakalpojumiem Eiropas līmenī un veicot vien pāris soļus viņi var izteikt savas vēlmes turpat tīmekļa vietnē.

Ar jaunatklāto tīmekļa vietni Eurodesk vēlas apvienot strauji augošo reģionālo koordinatoru tīklu, informēt jauniešus par vietējiem informācijas punktiem, padarot informāciju viegli pieejamu un saprotamu.

Par Eurodesk

Eurodesk ir jauniešu informācijas tīkls, kas apvieno vairāk nekā 1200 vietējos informācijas sniedzējus 34 valstīs. Tas ir galvenais informācijas avots, kas apkopo informāciju par dažādām mācību mobilitātes iespējām un citu jauniešiem būtisku informāciju Eiropas līmenī. Eurodesk nodrošina īslaicīgu atbalstu arī programmā “Erasmus+”, sniedzot būtiskāko informāciju un konsultācijas. Tāpat šis tīkls regulāri atjauno un uztur informāciju Eiropas Jaunatnes portālā europa.eu/youth

Papildus informācija:
Jolanta Sermā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.: 67356251
E-pasts: jolanta.serma@jaunatne.gov.lv