Programma “Radošā Eiropa” laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam atbalsta dažādu kultūras nozaru projektus ar mērķi stiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību, atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju un starptautisko sadarbību. Programmu veido divas atbalsta apakšprogrammas – Kultūra un MEDIA – kultūras un audiovizuālās jomas projektu atbalstam.

Kultūras apakšprogrammas Eiropas sadarbības projektu konkursā atbalstīti 6 projekti ar Latvijas organizāciju un institūciju līdzdalību:

  • projektā “This Is Tomorrow. Back to Basics: Forms and Actions in the Future” (ES finansējums 199 998 eiro) piedalīsies Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs;
  • projektā “Changing Weathers” (ES finansējums 200 000 eiro) piedalīsies Jauno mediju kultūras centrs “RIX-C”;
  • projektā “Departures and Arrivals” (ES finansējums 1 962 970 eiro) piedalīsies Latvijas Jaunā teātra institūts;
  • projektā “eeemerging, Emerging European Ensembles Project” (ES finansējums 1 971 375 eiro) piedalīsies Rīgas Senās mūzikas centrs;
  • projektā “European Opera Digital Project” (ES finansējums 1 855 688 eiro) piedalīsies Latvijas Nacionālā opera;
  • projektā “Ceramics and its dimensions” (ES finansējums 1 934 309 eiro) piedalīsies Rīgas Tehniskā universitāte.

Daiļliteratūras tulkojumu projektu konkursā atbalstīts apgāda “Mansards” projekts. Eiropas autoru darbu izdošanai latviešu valodā ES piešķīrusi 90 000 eiro.

Eiropas platformu projektu konkursā atbalstīts projekts “Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe” (ES finansējums 500 000 eiro), kurā piedalīsies Nepieradinātās mūzikas un filmu mākslas biedrība “Skaņu mežs”.

Savukārt ievērojamākie MEDIA apakšprogrammas pirmo projektu konkursu sasniegumi ir gandrīz 60 000 eiro atbalsts ikgadējam Baltijas jūras dokumentālo filmu forumam, kas notiks no 3.līdz 7. septembrim, kā arī 25 000 eiro atbalsts dokumentālajai filmai “Krievijas maigā vara” (režisors Juris Pakalniņš, studija Mistrus Media).

Tuvākais programmas “Radošā Eiropa” projektu konkursu iesniegšanas termiņš ir 1. oktobris, līdz kuram jāiesniedz Eiropas sadarbības projektu pieteikumi. Šī virziena prioritātes ir atbalsts starptautiskām viesizrādēm, kultūras pasākumiem, izstādēm, festivāliem, Eiropas literatūras aprites projektiem un auditoriju attīstības projektiem, kas veicinātu interesi par Eiropas kultūras un radošo darbu, kā arī materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Lai palīdzētu Latvijas kultūras organizācijām un institūcijām sagatavot projektu iesniegumus šim konkursam, Kultūras ministrijas Radošās Eiropas birojs aicina interesentus uz informatīvu semināru par pieteikumu un budžeta veidlapu aizpildīšanu, projektu vērtēšanas kritērijiem un pieteikšanās kārtību. Seminārs notiks 4. septembrī ES mājā (Rīga, Aspazijas bulvāris 28, 2.stāvs), pieteikšanās un darba kārtība pieejama šeit.