Konkursa komisija, izvērtējot pretendentu pieteikumus, pieņēma lēmumu  2015. gadā kā Voldemāra Caunes balvas ieguvēji tiks godināti 2 uz balvu izvirzītie pretendenti – Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēkas “Varavīksne” galvenā bibliotekāre Aija Jansone un Valmieras bibliotēkas īstenotā projekta “Lasi un tev sekos” darba grupa.

2007. gadā, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. gadskārtu un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu tās dibināšanā, Liepājas CZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem. Pirmie šo balvu saņēma bērnu bibliotēkas „Vecliepājas Rūķis” kolektīvs. Balva tiek piešķirta reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.

Aija Jansone ir zinoša, aizrautīga, radoša, sirsnīga, ar dzirkstelīti acīs un sirdī, ideju un ieceru pilna, spējīga ne tikai radīt idejas, bet arī īstenot tās dzīvē. A. Jansones darbs ir mērķtiecīgs un radošs. Ar lielu aizrautību un patiesu prieku viņa veicina bērnu un jauniešu jaunradi, attīsta lasītprieku, popularizē bibliotēku, grāmatu un kultūru. LCZB filiāle – bibliotēka “Varavīksne” ir vienīgā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniece Liepājā. A. Jansone organizē un vada šo darbu, popularizē un akcentē kultūras mantojumu, iedvesmo lasīt un iepazīt grāmatu jaunā un pat neierastā veidolā.  A. Jansone vada lasīšanas klubiņu “Grāmatu Varavīksne”, kas veicina bērnu radošumu, komunikāciju, attīsta domāšanu un bagātina valodu.

Valmieras bibliotēka iedvesmo pusaudžus lasīt, izmantojot digitālās tehnoloģijas, īstenojot projektu “Lasi un tev sekos”. Lai realizētu šo projektu, Valmieras bibliotēka piedalījās EIFL (Elektronic Information for libraries) izsludinātajā konkursā Publisko bibliotēku inovāciju programmas atbalstam bērnu un pusaudžu motivēšanai lasīt, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas. Bibliotēka Grantu saņēma lielā konkurencē un pieņēma nopietno izaicinājumu pārbaudīt praksē, vai izvirzīto mērķi – motivēt pusaudžus lasīšanai var sasniegt ar izvēlēto metodi, izmantojot tehnoloģijas, sociālās lasīšanas aplikāciju un pašu pusaudžu iesaistīšanu procesa virzībā.