Pasākums „Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei” notiks šī gada 10. martā NVO namā, Laimdotas ielā 42, Rīgā. Tas tiks veltīts mediju un informācijas pratības jautājumiem un šī koncepta izpratnei pasaulē un Latvijā dažādās mērķa grupās.

 

Tajā plānots diskutēt par mediju un informācijas pratības nozīmi ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, jo īpaši izglītības jomā, skatot šī koncepta klātbūtni formālajā, neformālajā un ikdienējā mācīšanās procesā. Tāpat plānots diskutēt par mediju un informācijas pratības daudzdimensionālo klātbūtni dažādās dzīves jomās, izceļot bibliotēku kā mediatoru nozīmīgo lomu mediju un informācijas pratības veicināšanā bērniem un jauniešiem, kā arī digitālās starppaaudžu (bērnu un vecāku) plaisas mazināšanā. 

 

Pasākumā aicināti piedalīties izglītības pārvalžu pārstāvji, skolotāji, bibliotekāri, vecāku nevalstisko organizāciju pārstāvji, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, nozares eksperti un interesenti. Pasākums tiek rīkots E-prasmju nedēļas ietvaros un to organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Rīgas Nevalstisko organizāciju namu, Kultūras ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Universitāti, UNESCO Mediju un informācijas katedru un Latvijas Nacionālo bibliotēku.  

 

Pasākuma programma

 

Pieteikšanās līdz šī gada 7. martam, rakstot uz e-pastu programmas@unesco.lv vai zvanot pa 67325109.

 

Papildinformācija