EUROPE DIRECT darbs visās ES dalībvalstīs tiek organizēts ciešā sadarbībā ar EK pārstāvniecībām un Eiropas Parlamenta birojiem, un citiem ES informācijas sniedzējiem, kā arī dažādu institūciju un ES programmu vietējiem kontaktpunktiem.

Tiek paredzēts, ka pretendenti, kas kļūs par EUROPE DIRECT centriem, aktīvi un pastāvīgi sadarbosies ar iedzīvotājiem, veicinot informācijas apriti par ES jautājumiem, organizējot dažādus pasākumus, rūpējoties par klātienes un virtuālo komunikāciju ar iedzīvotājiem. Darbam ar iedzīvotājiem un iesaistītajām pusēm iespējamas visdažādākās formas: pasākumi, semināri, diskusijas, darbnīcas un jebkāda cita veida bezsaistes vai tiešsaistes saziņa. EUROPE DIRECT centriem jāmudina iedzīvotājus būt līdzdalīgiem un piedalīties Eiropas demokrātiskajā procesā. Tāpat centri palīdzēs apzināt un noteikt iedzīvotāju līmenī svarīgākos ES politikas aspektus, rūpēsies par vietējām vajadzībām atbilstošiem komunikācijas vēstījumiem un nodrošinās pasākumus, lai uzklausītu iedzīvotāju vēlmes un bažas, nodrošinot atgriezenisko saiti un regulāru saziņu.

Ikgadējā dotācija EUROPE DIRECT līdzfinansējumam no 2022. līdz 2025. gadam ir EUR 30 400 gadā vienam centram, bet 2021. gadam dotācija līdzfinansējumam ir EUR 20 267, kas segs astoņus EUROPE DIRECT centra darbības mēnešus, no 1. maija līdz 31. decembrim. Vienreizēja papildu dotācija 2021. gadā EUROPE DIRECT centra reklāmas pasākumiem ir EUR 3200.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. oktobris plkst. 18:00.

Plašāka informācija par konkursu atrodama: https://ec.europa.eu/latvia/content/konkursi_lv.