2015. gadā visas ANO dalībvalstis pieņēma rezolūciju “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” jeb “Dienaskārtība 2030” (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Agenda2030), kurā ir iekļauti 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi. “Dienaskārtības 2030” publicēšana izpelnījās daudzu nozaru, tostarp bibliotēku un bibliotekāro organizāciju, uzmanību. Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA), izmantojot programmu “Starptautiskā bibliotēku interešu aizstāvības programma” (International Advocay Program, IAP) aktīvi atbalsta bibliotēku lomu IAM īstenošanā.

OCLC Globālā padome atbalsta visus 17 IAM, īpašu uzmanību pievēršot pieciem virzieniem, kuros bibliotēkas var dot vislielāko ieguldījumu:
• kvalitatīva izglītība (4. mērķis);
• cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme (8. mērķis);
• mazināta nevienlīdzība (10. mērķis);
• miers, taisnīgums, laba pārvaldība (16. mērķis);
• sadarbība (17. mērķis).

Uz šiem mērķiem ir balstīta OCLC profesionālās pilnveides vebināru sērija, kā arī tiek veikts pētījums.

Ikviena bibliotēka ir aicināta iesaistīties, aizpildot aptaujas anketu (līdz 2021. gada 31. janvārim), un ikviens nozares speciālists var iedvesmoties no vebināriem (notikušo vebināru ieraksti pieejami pēc individuāla pieprasījuma).

Par OCLC
OCLC ir starptautiska bibliotēku jomas institūcija, kas nodrošina tehnoloģiju pakalpojumus, pētniecības un kopienu programmas saviem biedriem un bibliotekārajai sabiedrībai kopumā. OCLC mērķis ir padarīt informāciju pieejamāku un noderīgāku.

 

Pēc OCLC informācijas sagatavojusi:

Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv