Grāmata ir visaptverošs vēstījums par kultūrmantojumu un kultūras procesiem Latvijā daudzu gadsimtu garumā, iekļaujot aktuālās norises arī par pēdējām desmitgadēm. Aprīlī tiek izsludināta iepriekšparakstīšanās uz šo unikālo izdevumu, kad grāmatu iespējams pasūtīt par draudzīgāku cenu; grāmatu plānots izdot maijā.

Vērienīgais projekts septiņu gadu garumā tapis Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Dr. habil. art. Ojāra Spārīša vadībā. Grāmatas 22 autoru kolektīvs pārstāv Latvijas akadēmisko eliti, viņu vidū ir gan akadēmiķi un zinātnisko institūtu vadošie pētnieki, gan augstskolu mācībspēki un profesori: mākslas zinātniece Dr. habil. art. Edvarda Šmite, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš, literatūrzinātnieks Dr. Pauls Daija, teātra zinātniece Dr. philol., Dr. habil. art. Silvija Radzobe, muzikoloģe Dr. music. Ingrīda Zemzare u.c. Grāmatas 14 nodaļās ir analizēti un sistematizēti fakti par Latvijas kultūras vēsturi, tagadni un tendencēm. Tas ir saistoši uzrakstīts vēstījums par latviešu literatūru, folkloru, valodu, bibliotēkām, vēsturi, vizuālo mākslu, arhitektūru, modi, kino, teātri, mūziku un citām jomām, katrā no tām izceļot svarīgākos notikumus un izcilas personības. Latvijas bibliotekārus īpaši iepriecinās nodaļa, kas veltīta bibliotēku nozīmei Latvijas kultūrā.

Šis ir kvalitatīvs, izglītojošs izdevums ar paliekošu vērtību nākamajām paaudzēm. Grāmatā iekļauts bagātīgs vizuālais materiāls: vairāk nekā 1000 fotogrāfiju un attēlu, pārskatāmi veidotas notikumu hronoloģijas tabulas. Kā vērtīgs izziņu avots tas noderēs skolēniem, studentiem un ikvienam interesentam, papildinot zināšanas par plašu kultūras spektru Latvijā gadsimtu škērsgriezumā un stiprinot latviskās identitātes gēnu.

Grāmata tapusi, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latviešu fonda, kā arī Viktora Tihonova atbalstam. Informatīvais atbalsts: laikraksts “Diena”. Grāmata ir vērtīga dāvana lasītājam 2021. gadā, kad apgāds “Jumava” svin savu trīsdesmit gadu darba jubileju, ar šo appjomīgo izdevumu sniedzot savu pienesumu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Plašāka informācija par iepriekšparakstīšanos apgāda mājas lapā: jumava.lv.

Ojārs Spārītis par izdevumu “Latvijas kultūras vēsture”

 

Informāciju sagatavoja:
Apgāda “Jumava” redakcija
Tālr.: 26490412
pasutijums@jumava.lv