“Karlson, tu esi ieradies Ludzas pilsētas bibliotēkas jaunās, izremontētās Bērnu apkalpošanas nodaļas atklāšanā” ciemiņam skaidroja pasākuma vadītāja Elita Zirne.

Karlsons gribēja zināt, kā tad tā, viscaur piesauktās krīzes laikā, Ludzā radusies iespēja renovēt un radīt ko jaunu?

Ludzas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere klātesošajiem stāstīja un pateicās projekta īstenotājiem – Ludzas novada pašvaldībai, deputātiem, īpaši projekta iniciatoriem, domes priekšsēdētājai Jevgenijai Kuščai, deputātam J. Lukašenoka m, darbu veicējiem – SIA Agroķīmija.

Brīnišķīgi pārvērtusies telpa – jaunie logi, durvis, plaukti un grāmatu izkārtojums, rotaļu stūrīši, datori, ļoti ceram, ka tas viss piesaistīs jaunākos lasītājus.

Tautas nama direktorei V. Razumovskai un bibliotēkas direktorei I. Kušnerei jau izplānota tālākā ēkas renovācija – bēniņu un pagrabtelpu renovācija, par ko savukārt sola parūpēties pašvaldība, sarūpējot finanšu līdzekļus.