Pasākuma nolūks ir arī stiprināt pagastu bibliotēkas un celt pagastu bibliotekāru pašapziņu, sekmējot pieredzes apmaiņu un diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem. Šobrīd administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir īpaši nozīmīgi veicināt pašvaldību izpratni par bibliotēku nozīmi stratēģisko mērķu sasniegšanā, pārliecinot pašvaldību vadītājus pieņemt atbildīgus un ilgtspējīgus lēmumus vietējas nozīmes bibliotēku tīkla attīstībai.

Latvijas pagastu bibliotekāru kongresus LBB sadarbībā ar LNB organizē jau kopš 1997. gada. Līdz šim notikuši pieci Latvijas pagastu bibliotekāru kongresi, katrā no tiem uzsverot citu bibliotēku darbības aktualitāti un izpelnoties nozīmīgu rezonansi sabiedrībā. 2021. gada kongresa tradīcijas atjaunošanas idejas autors ir LNB direktors Andris Vilks: “Šis ir daudzu izaicinājumu laiks. Pagastu bibliotēku saimes (lasītāji, darbinieki, atbalstītāji, partneri un vadītāji) sastopas ar izaicinājumiem, kuri ir saistīti ar jauno administratīvi teritoriālo reformu, komunikāciju un tehnoloģiju dinamiku un demogrāfisko situāciju. Mēs vēl neapzināmies visas pandēmijas iespējamās ietekmes. Tieši tāpēc es uzskatu, ka bibliotēku sistēmas piramīdas pamats – pagastu bibliotēkas – ir tā infrastruktūra, kura sasniedz ikvienu novadu, apdzīvotu vietu un tās iedzīvotāju, savieno ar globālo uzticamu zinību un rakstītā vārda pasauli. Pārfrāzējot Dienvidkarolīnas Universitātes (ASV) profesoru Deividu Lankesu (David Lankes): bibliotēkas neapdraud nedz “Google”, nedz “Amazon”, nedz “Vikipēdija” – tās apdraud izdomas trūkums.”

Šobrīd Latvijā ir 627 pagastu bibliotēkas, kurās strādā 737 bibliotekāri. Pagastu bibliotēkas ir Latvijas bibliotēku sistēmas pamats – tās ir kopienu centri un sniedz daudzveidīgus pakalpojumus iedzīvotājiem visā Latvijā: no Nīcas līdz Pasienei un no Ipiķiem līdz Demenei. Svarīgi, ka šie pakalpojumi tiek nodrošināti tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai. Daudzviet pagasta bibliotēka ir vienīgā publiskā iestāde un tuvākais punkts, kur piekļūt valsts, pašvaldību un komerciestāžu pakalpojumiem, t. sk. e-pakalpojumiem. Pagastu bibliotēkas ir būtisks instruments valsts un pašvaldību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā – nodrošinot informācijas un zināšanu pieejamību, sekmējot kultūras un mūžizglītības iespēju attīstību visiem sabiedrības locekļiem.

Pagastu bibliotēku darbs ir cieši saistīts ar pašvaldībām un to prioritātēm. Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 pašvaldību vietā. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājies 2020. gada 23. jūnijā. Jaunās pašvaldību domes darbu uzsāks 2021. gada jūlijā. Turpmākā pagastu bibliotēku attīstība būs atkarīga no veiksmīgas bibliotēku un pārvaldes institūciju sadarbības un spējas vienoties par kopīgiem mērķiem.

Kongresa norise plānota tematiskās paneļdiskusijās, kas būs veltītas pagastu bibliotēkām kā atbalsta punktiem valsts un pašvaldību stratēģisko mērķu īstenošanā, pagasta bibliotēkas lomai vietējās kopienas saliedēšanā un attīstībā, lokālās kultūrvides stiprināšanā un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanā. Paneļdiskusijas ievadīs priekšlasījums par tēmu, tālāk sniedzot pagasta bibliotēku pieredzes stāstus no visiem pieciem Latvijas reģioniem. Kongresā piedalīsies Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks Uldis Zariņš, ieskicējot pagasta bibliotēku vietu kultūrpolitikā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniegs ieskatu vienoto klientu apkalpošanas centru plānotajā darbībā, savukārt Latvijas Pašvaldību savienība un pašvaldību vadītāji dalīsies ar savu redzējumu par pagasta bibliotēku lomu pašvaldību stratēģisko mērķu īstenošanā. Kongresa programmu paplašinās vizuāli un saturiski koncentrētas video esejas par pagastu bibliotēku sniegumu un sadarbību gan ar pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, uzskatāmi un pārliecinoši demonstrējot pagastu bibliotēku lomu un nozīmi vietējā kopienā un tās attīstībā. Kongresa izskaņā tiks pieņemts Pagastu bibliotēku memorands, kuru savā darbā varēs izmantot gan bibliotēkas un pašvaldības, gan par bibliotēku nozari atbildīgās valsts iestādes.

Kongresa mērķauditorija ir Latvijas pagastu bibliotēku darbinieki, reģionu galveno bibliotēku darbinieki kā pagastu bibliotēku metodiskā atbalsta centri reģionālā līmenī, pašvaldību vadītāji un darbinieki kā pagastu bibliotēku dibinātāji un finansētāji, bibliotēku lasītāji un atbalstītāji kā bibliotēku saimes pārstāvji.

Lai nodrošinātu veiksmīgu kongresa organizāciju, visiem kongresa dalībniekiem līdz 24. maija plkst. 13.00 ir jāveic reģistrācija, aizpildot tiešsaistes anketu.

Kongresa programma (PDF)

Kongress būs skatāms tiešraides veidā kongresa organizatoru un sadarbības partneru “Facebook” un “YouTube” kontos: LNB “YouTube” kontā, LNB “Facebook” kontā, LBB “Facebook” kontā un Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļvietnē.

Kongresa norisi atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas valsts meži, Zemgales plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions.

Kongresu informatīvi atbalsta: Latvijas Bibliotēku portāls un Latvijas Pašvaldību savienība.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
mara.jekabsone@lnb.lv
67716050