Pirmajās apmācībās, kas 2007. gada novembrī un decembrī notiks Ventspils RMC, Ventspils pilsētas un rajona, kā arī Talsu un Kuldīgas rajona bibliotekāri apgūs mācību kursu par elektroniskā paraksta izmantošanu, lai bibliotekāri varētu šo rīku izmantot paši, kā arī konsultēt iedzīvotājus par tā lietošanu. Šim nolūkam RMC datori aprīkoti ar viedkaršu lasītāju. Visiem publisko bibliotēku bibliotekāriem bez maksas piešķirts elektroniskais paraksts.
2006. gada novembrī Bila & Melindas Geitsu fonds piešķīra Latvijai 16,2 miljonus ASV dolāru informācijas tehnoloģiju attīstībai pašvaldību publiskajās bibliotēkās. Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projektu, kuram bez Geitsu fonda granta un Latvijas valsts līdzfinansējuma programmatūru 7,9 miljonu ASV dolāru apmērā ziedojusi arī kompānija Microsoft, īsteno Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".
Tuvākajā laikā bibliotekāriem reģionālajos mācību centros paredzēts apgūt arī jaunāko informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, zināšanas par bibliotēku lomu zināšanu sabiedrībā, bibliotēku attīstības plānošanu, mūžizglītību, efektīvām pasniegšanas metodēm, lasītāju izpēti un motivēšanu, kā arī inovatīvo darbu bibliotēkās. Paredzēts, ka Reģionālais mācību centrs tiks izmantots ne vien Latvijas valsts un Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta apmācībām, bet nākotnē kļūs par patstāvīgu apmācību centru ne tikai bibliotekāriem, bet arī iedzīvotājiem.
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēka
Tālr.: 3623598