Projekta laikā 10 rakstnieki un 2 tulkotāji viesojās 28 bibliotēkās, kur kopskaitā tikās ar 1776 lasītājiem. Projekta mērķis bija pieaugušo lasīšanas veicināšana Latvijas publiskajās bibliotēkās.

Līdzīga veida projekts īstenots jau 2013. gadā, un bibliotekāru atsauksmes liecināja, ka tikšanās ir vistiešākais ceļš, kā grāmatai nokļūt pie sava lasītāja. Lasīšanas veicināšana pieprasa nepārtrauktību – ne tikai lasīt, bet arī spriest par izlasīto un vērtēt to. Turklāt ir svarīgi rūpēties ne tikai par jaunās paaudzes lasīšanas veicināšanau, bet arī veicināt lasīšanu pieaugušo vidū.

Vislielākā atsaucība tika izrādīta par iespēju tikties ar Māru Zālīti, Noru Ikstenu, Ingunu Baueri, Līgu Blauu un Kasparu Pūci. Bibliotekāri novērojuši, ka pēc pasākumiem ievērojami palielinās interese par konkrētā autora grāmatām. Projektu īpaši augstu novērtējuši tālo novadu bibliotēku apmeklētāji, kuriem iespējas tikties ar rakstniekiem un tulkotājiem paveras retāk. Ieguvumi bija arī autoriem un tulkotājiem – satikt savus lasītājus, sarunāties, gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai. Savukārt projekta īstenotāji varēja izvērtēt bibliotēku tradīcijas pasākumu organizēšanā – bibliotēkās, kuras ir aktīvākas pasākumu veidošanā, arī auditorija bija gan plašāka, gan atsaucīgāka un dialogam atvērtāka.

Rakstniece N. Ikstena projekta ietvaros viesojās četrās bibliotēkās: Ludzā, Rēzeknē, Kuldīgā un Staicelē. Viņa uzskata: “Latvijas reģionu bibliotēkas acīmredzami piedzīvo uzplaukumu ne vien ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, bet arī ar pašvaldību aktīvu atbalstu. Lasītāji ievērojamā skaitā apmeklē tikšanās ar rakstniekiem un tulkotājiem. Personīgi varu teikt, ka šie pasākumi dod abpusēju radošu un ļoti pozitīvu enerģiju. Bieži sarunas par literatūru pāraug sarunās par dzīvi 21. gadsimta Latvijā. Kā autorei man ir prieks redzēt savas nolasītās grāmatas ar daudzajām piezīmēm, kā arī burtnīcas, kurās lasītāji uz grāmatām pierakstās garā rindā. Esmu pārliecināta, ka mūsdienu tehnoloģiju laikmetā šī dzīvā saikne starp autoru un lasītāju ir neatsverama un dārga dāvana!”

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā viesojās rakstniece L. Blaua. Stāsta pasākuma apmeklētāja, pensionēta skolotāja Ausma Bērziņa: “Man patīk Līgas Blauas raksti, patīk grāmatas. Izlasījusi esmu četras no tām. Ļoti piesaista valoda, pēc grāmatas izlasīšanas paliek tīras, gaišas sajūtas. Autore prot pasniegt apkārtējo pasauli vieglās, patīkamās un labestīgās  noskaņās.”

Vienlaikus tika īstenots projekts “Augstvērtīga tulkotā un latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās”, kas ļāva papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar kvalitatīvu jaunāko literatūru – gan latviešu autoru oriģināldarbiem, gan tulkojumiem.

Abi projekti īstenoti pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālam atbalstam.