Fotogrāfiju autoriem bija dota iespēja radošai izpausmei, striktu noteikumu par to saturu nebija. Izvērtēšanai tika pieņemtas krāsainās un melnbaltās fotogrāfijas, kurām bija jāpievieno neliels apraksts. Informācija par izsludināto konkursu bija ievietota Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas, Ludzas novada pašvaldības mājas lapās, facebook un twitter profilos, kā arī EDIC Austrumlatgalē informatīvajās vietnēs.

Pirms konkursa izsludināšanas bibliotēkas kolektīvā notika diskusijas par tā tematu, tika piedāvāti vairāki varianti, tomēr gala rezultātā izvēlējamies lasīšanu un grāmatas popularizēšanu un nebijām vīlušies, jo atsaucība no iedzīvotāju puses pārsteidza. Bibliotēkas konkursu popularizēja kā skolotāji, tā arī dalībnieku – skolēnu vecāki un vecvecāki mudināja bērnus piedalīties tajā un palīdzēja veidot fotogrāfiju sižetus.
Fotogrāfijas konkursam iesūtīja gan vecāka gada gājuma autori, gan jaunieši. Šajā dīvainājā laikā cilvēki ar prieku piedalās aktivitātēs, kuras silda sirdi. Viens no uzvarētājiem lūdza biežāk organizēt līdzīgus pasākumus. No iesūtīto fotogrāfiju satura sapratām, ka joprojām tiek komplektētas arī mājas bibliotēkas. Ludzas bibliotēkas darbinieki bija gandarīti par iedzīvotāju atsaucību.Pēc aktivitātes var secināt, ka bibliotēka ir svarīga un populāra iedzīvotāju vidū. Konkursā piedalījās vairāki skolas vecuma jaunieši, kas liecina par to, ka jaunatnei ir interese par grāmatām. Ar autoru atļauju no iegūtajām fotogrāfijām bibliotēkā tiks izveidota izstāde, kas arī būs labs rīks grāmatas un lasīšanas popularizēšanai, jo bibliotēkas izstādes vienmēr ir apmeklētas (iedzīvotāji dažreiz nāk tikai uz izstādēm).

Fotogrāfijas konkursam iesūtīja ne tikai Ludzas, bet arī kaimiņu novadu iedzīvotāji. Iesūtīto fotogrāfiju autoru fantāzija ir apbrīnojama un izvēlēties labākos darbus bija grūti. Žurija vērtēja ne tikai fotogrāfijas sižetu, bet arī aprakstu, kurš bija pievienots fotogrāfijai.

Trim konkursa uzvarētājiem tika pasniegtas SIA “LONAS” sagādātās balvas. Pārējie konkursa dalībnieki saņēma veicināšanas balvas-konfekšu komplektus no SIA “Kafijas draugs”.

 

Informāciju sagatavoja:
Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka