Pirmajā grupā – starp bibliotēkām, kas atrodas pašvaldībās, kurās dzīvo ne vairāk par 1000 iedzīvotājiem, par uzvarētāju tika atzīta Svariņu pagasta bibliotēka. Starp bibliotēkām, kas atrodas pašvaldībās, kur iedzīvotāju skaits svārstās no 1000 līdz 2000 iedzīvotāju, uzvarējusi Indras pagasta bibliotēka. Trešajā grupā – starp bibliotēkām, kas atrodas pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 2000, par uzvarētāju atzīta Dagdas bērnu bibliotēka. Konkursa uzvarētāji balvā saņēma pa 100 latiem grāmatu iegādei.
 
Vērtēšanas komisijā atzinīgi novērtēja arī Izvaltas, Ezernieku un Dagdas bibliotēku veikumu iedzīvotāju informatīvajā apkalpošanā. Kopumā skatē piedalījās 23 pašvaldību bibliotēkas.
 
Gada sākumā izsludinātās skates mērķis bija sekmēt kultūras iestāžu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos, apzināt to darbības vidi, attīstības tendences, sniegt savlaicīgu metodisko palīdzību, gatavojoties akreditācijai.
 
 
Ivars Soikāns LETA
Copyright © LETA