Apmeklējot kultūras pasākumus, cilvēkiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Nenotiek neorganizēta cilvēku pārvietošanās, neievērojot savstarpēju distancēšanos – piemēram, dejošana.

Tāpat valdība noteica, ka no 10. oktobra līdz 6. novembrim Aizputes novadā, Daugavpils pilsētā un novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā nenotiek klātienes nodarbības amatiermākslā, mākslinieciskie un amatieru pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības kolektīvos.

Šīs izmaiņas noteiktas līdz ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.”