Bibliotēkas senākā vēsture aizsākās pilsētas 25. bibliotēkā, kas mājoja Jūrmalas gatvē 99. 1960. gada beigās bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām Zolitūdes ielā 18. Turpinoties straujai Imantas apbūvei, bibliotēka vairs netika galā ar tik lielas apkaimes lasītāju apkalpošanu, un 1975. gadā Kurzemes prospektā 132 tika atvērta tās filiāle, tagadējā RCB filiālbibliotēka “Kurzeme”. Pagāja vēl daži gadi, un 1980. gadā Imantā pie Sudrabkalniņa tika uzbūvēta jauna, tiem laikiem ļoti moderna, vērienīga ēka. Speciāli bibliotēkas vajadzībām ēkā tika projektētas vairāklīmeņu telpas, kuru kopplatība ir ap 900m2 (arhitekti Modris Ģelzis, Jānis Kārkliņš, I. Paegle). Šajā ēkā, ņemot par pamatu 25. bibliotēkas mantojumu, tad arī dzima toreizējā Imantas bibliotēka un klubs, tagadējā RCB Imantas filiālbibliotēka. RCB direktore Dzidra Šmita saka, ka “bibliotēkām ir dažādi likteņi – dažām no tām ir lemts pazust, bet citas atdzimst un dzīvo tālāk”.

2014. gada beigās saskaņā ar statistiku bibliotēkā bija reģistrēti 3913 lasītāji, no tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam – 1347 jeb 34% no visu lasītāju kopskaita Dienas vidējais apmeklējums ir aptuveni 180 cilvēki. Bibliotēkas krājums 2015. gada 1. janvārī bija 43 792 vienības.

Lasītājus bibliotēkā vienmēr laipni sagaida gan vadītāja Tamāra Minajeva, kura saskaņā ar RCB personāla vadības nostādnēm ir arī RCB filiālbibliotēkas “Kurzeme” vadītāja, gan astoņas bibliotekāres: Māra Auziņa, Nataļja Karagodina, Daiga Lapāne, Evija Lapiņa, Nataļja Minajeva, Aija Šeicāne un Anita Tarvida.

Tāpat kā RCB un daudzās citās filiālbibliotēkās, bibliotēka rīko tematiskas grāmatu izstādes un apskatus, ekskursijas pa bibliotēku nākamajiem lasītājiem, prezentācijas, tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un māksliniekiem, mākslas izstādes, datorapmācības (katrs apmeklētājs tiek konsultēts e-kataloga lietošanā, bet tiem, kas vēlas padziļināt zināšanas, katru otrdienu tiek organizētas praktiskas nodarbības) u. c.

Nav atstātas novārtā arī kādreizējās bibliotēkas un kluba tradīcijas. Šodien šeit darbojas virkne interešu klubu pieaugušajiem un bērniem, kurā katrs var darboties, ļaujot izpausties savām interesēm un talantiem.
   
RCB Imantas filiālbibliotēkā ir savs dzejnieku jeb literāri muzikālais klubs, kurš pulcina ne vien Rīgas dzejniekus, bet arī citu Latvijas pilsētu (Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles u.c.) dzejniekus un kura pasākumos skan ne vien dzeja, bet arī dziesmas. Bibliotēkā darbojas arī klubs “Rokdarbu vācelīte”, kas piedāvā Tautas lietišķās mākslas studijas “Rītausma” daiļmeistaru vadītas praktiskas nodarbības adījumu, tamborējumu un citu daiļdarbu radīšanā. Savukārt Dāmu klubā notiek pārrunas par dāmu lietām un dalīšanās atmiņās, tiek spriests par izlasīto, šeit tiek rīkotas arī tikšanās ar interesantiem cilvēkiem.

Bērniem bez dalības LNB lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” tiek piedāvātas nodarbības gan klubā ģeogrāfijas mīļotājiem “Mans ceļotprieks”, gan diskusiju klubā “Lapaspušu melnajā caurumā”, kurā tiek apspriestas topa grāmatas. Bibliotēka daudz dara, lai ieinteresētu drukāto grāmatu pasaulē mazos kiberpaaudzes pārstāvjus – bērnus no apkārtējām pirmsskolas iestādēm. Imantai ir daudzu gadu laikā uzkrāta bagātīga pieredze grupu darbā gan ar pavisam maziem bērniem, gan pirmskolas vecuma bērniem. Šeit darbojas slavenā “Kāpēcīšu skola”, kuru, lai dzirdētu aizraujošā formā sagatavotas atbildes uz jautājumiem par visdažādākajām tēmām, regulāri apmeklē bērni no apkārtējiem dārziņiem. Šajā darbā bibliotēkas darbinieki izmanto unikālu, pašu pieredzē balstītu metodiku.

2014. gadā bibliotēka bija sarīkojusi 212 pasākumus, kurus apmeklēja 4549 interesenti! Imanta ir ne vien vieta ar vārdu, bet arī vieta ar lielu, mūsdienīgu, daudzpusīgi darbojošos bibliotēku.