Nominācijā „Rīgas pilsētas pašvaldības bibliotēkas darbinieks” par izcilas kvalitātes darbu Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma uzskaites jomā un tā atspoguļojumu RCB elektroniskajā katalogā saņēma Rīgas Centrālās bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja Ineta Kaļķe.

 

Nodaļas vadītājas amatā Ineta strādā jau desmit gadus. Tikai pateicoties viņas vadītās nodaļas darbam un fonda uzskaites un ierakstu kvalitātei katalogā, ikviens lasītājs bibliotēkā var atrast to, ko viņš meklē. Inetas vadītā komplektēšanas un apstrādes darba līdzsvarojuma rezultātā lasītāji maksimāli ātri saņem jaunās grāmatas.

 

Aizvadītajā gadā Ineta Kaļķe daudz darba ieguldīja arī RCB krājuma komplektēšanas koncepcijas un citu stratēģiski nozīmīgu dokumentu izstrādē..

 

Viena no 2016. gada komplektēšanas prioritātēm bija valsts simtgadei veltītas grāmatu un citu materiālu kolekcijas veidošana. Šim nolūkam līdztekus tradicionālajām grāmatu iepirkšanas vietām tika meklēts un apzināts arī muzeju, arhīvu un privātpersonu piedāvājums visā Latvijā, un bibliotēkas krājums papildinājās ar interesantiem atradumiem.

 

Ineta Kaļķe ir atzīts eksperts Latvijas bibliotekāru sabiedrībā, viņa neliedz savu padomu kolēģiem un studentiem. Ineta vada lielu kolektīvu. Viņas vadībā darbinieki ne vien ātri un kvalitatīvi strādā, bet ar asprātīgu izdomu prot arī svinēt svētkus.

 

Apsveicam!