Pagājušajā gadā sarežģītajos Covid 19 pandēmijas apstākļos bibliotēku apmeklētājiem bija liegta iespēja piedalīties pasākumos un apskatīt izstādes, un Rīgas Centrālā bibliotēka sāka piedāvāt jaunu pakalpojumu – virtuālās izstādes, kurās līdzās dažādu izdevumu vizuālajam tēlam bija grāmatu saraksti par visdažādākajām tēmām. Informāciju par dažādiem informācijas resursiem, kas pieejami Rīgas Centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās, jebkurš interesents varēja saņemt attālināti. Lielu interesi radīja patriotiskā izstāde “4.maijs grāmatās, periodikā un interneta resursos”, izstāde par pazīstamās tulkotājas Daces Meijeres tulkojumiem, grāmatu kolekcija “Ceļojumi nekad nebeidzas”, kas vēsta par dažādiem ceļojumiem un kolekcija par pieaugšanas problēmām “26 veidi, kā kļūt pieaugušam”. Apjomīgā izstāde “Latvijas bagātības” bija veltīta Latvijas valsts svētkiem, 18. novembrim.

Jaunā darba forma tiek realizēta RCB Bibliotēku dienesta galvenās ekspertes bibliotēku jomā Aigas Balodes atbildībā, pārraudzībā un konsultatīvā vadībā.

Virtuālajā izstādē redzamo grāmatu atlasi veic RCB un filiālbibliotēkas, un papildus tiek veidoti grāmatu bibliogrāfiskie saraksti. No bibliotēkām saņemtās slaidrādes tiek pilnveidotas, atbilstoši apstrādātas un ievietotas RCB mājaslapā jau virtuālās izstādes formā, kur, uzklikšķinot uz grāmatas vāciņa, atveras saite uz RCB katalogu, kas norāda konkrētā informācijas nesēja atrašanās vietu.

2020.gadā Aigas Balodes vadībā tika izveidots un regulāri papildināts RCB virtuālo izstāžu grafiks, kurā atspoguļotas RCB virtuālās izstādes par nozīmīgiem notikumiem – ievērojamu cilvēku jubilejām, Rīgai 820, RCB un filiālbibliotēku jubilejām un citām tēmām. Tās ir RCB krājuma un dažādu datu bāzu atklāsmes izstādes. Aiga Balode ir izstrādājusi metodiskos norādījumus par šo izstāžu veidošanu un šajā jomā apmācījusi un konsultējusi kolēģus.

Aiga Balode daudz laika velta darbam ar RCB mājaslapas pilnveidi. Pateicoties viņas darbam un personiskajai ieinteresētībai, RCB mājaslapa tiek uzlabota un pilnveidota, kā arī regulāri papildināta ar jaunāko informāciju.

Aigai Balodei ir bagāta darba pieredze RCB, un viņa ir liels atbalsts visiem kolēģiem.

Apsveicam!