Tādu viedokli šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā pauda kultūras ministrs Ints Dālderis (TP).
 
Kamēr netiks uzcelta plašā "Gaismas pils", LNB varētu pietrūkt telpu Misiņa bibliotēkas krājuma glabāšanai, tāpēc daļu grāmatu, pēc ministra domām, varētu uz laiku izvietot LNB grāmatu krātuvē Silakrogā.
 
Šī informācija izsauca asu deputātes Janīnas Kursītes (PS) reakciju, kura pauda sašutumu par šādu ieceri, kas, viņasprāt, nozīmētu Misiņa bibliotēkas praktisku likvidāciju.
 
Dālderis deputātiem paziņoja, ka "lēmums vēl nav pieņemts, pagaidām ir bijis tikai mutisks izglītības un zinātnes ministres ierosinājums".
 
Kā LETA jau ziņoja, 24. aprīlī valdības ārkārtas sēdē izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe (ZZS) paziņoja, ka Latvijas Akadēmisko bibliotēku plānots nodot Kultūras ministrijai, vienlaikus mainot tās statusu no valsts aģentūras uz iestādi.
 
1925. gadā Jānis Misiņš savu bibliotēku nodeva Rīgas pilsētai, taču bibliotēkas nosaukumā vienmēr bijis un arī tagad ir viņa vārds. Laikam ritot, mainījies Misiņa bibliotēkas juridiskais statuss, mainījusies tās atrašanās vieta Rīgā (no 1906) – Torņa ielā 5, Skolas ielā 3, tagad – Rūpniecības ielā 10.
 
Latvijas Akadēmiskā bibliotēka patlaban darbojas kā valsts aģentūra un ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša zinātniskā institūcija, vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kultūras un zināšanu centrs, kas veic iespieddarbu, rokrakstu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, sistematizēšanu un nodrošina to publisku pieejamību. Lietotāju rīcībā ir 1,3 miljoni eksemplāru grāmatu, 1,7 miljoni eksemplāru periodisko izdevumu, 19 000 eksemplāru rokrakstu, 32 000 eksemplāru reto grāmatu, datori ar interneta pieslēgumu, autoritatīvas on-line un CD-ROM datu bāzes, kā ari LAB izstrādātās unikālās lokālās datu bāzes.
 
LAB sastāda un izdod bibliogrāfiskos rādītājus, veic pētījumus bibliotēku, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas tehnoloģiju nozarē.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA