Šī izdevuma ietvaros plānots apkopot labas prakses piemērus Latvijā, kur kultūras organizācijas nākušas klajā ar dažādiem oriģināliem risinājumiem, kā turpināt savu darbu, veidojot saikni ar savu auditoriju un, iespējams, pat piesaistot jaunas auditorijas. Tiks veikta šo piemēru analīze, intervējot organizatorus un atspoguļojot gūtos secinājumus – izvērtējumu īstenotajām praksēm un sniedzot ieteikumus, ko būtiski ņemt vērā jaunajos darba apstākļos. Rokasgrāmatu plānots tulkot angļu valodā, lai Latvijas kultūras organizāciju inovatīvu prakšu piemēri varētu tikt popularizēti arī ārvalstu auditorijai.

Rokasgrāmata tiks veidota Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Kultūrelpa” ietvaros.

Pastāsti par savu pieredzi līdz 10. novembrim, aizpildot tiešsaistes formu: https://forms.gle/3arALoBv5aWrfk1w7

Meklējam labos piemērus kopā!

 

Informācija pārpublicēta no https://www.lka.edu.lv/