Medijpratības un informācijpratības nedēļa šogad sakrīt ar skolēnu rudens brīvdienām, tāpēc LNB Uzziņu un informācijas centrs 24. un 25. oktobrī tiešsaistē Zoom platformā aicina pedagogus pilnveidoties un apgūt informācijprasmes un mediju prasmes bezmaksas kursos “Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā”. Pēc dalības visās kursā iekļautajās nodarbībās pedagogi saņems apliecību.

Pieteikšanās līdz 21. oktobrim, nosūtot uz e-pastu: iveta.krumina@lnb.lv dalībnieka vārdu un uzvārdu, pārstāvēto skolu, kā arī norādot skolā pasniegto mācību priekšmetu. Tāpat bibliotēkā tiek turpinātas arī regulārās informācijpratības NODARBĪBAS Zoom platformā.

26. oktobrī no plkst. 13.30 līdz 15.00 LNB notiks paneļdiskusija “Sabiedrības medijpratība un uzticēšanās nenoteiktības apstākļos”, kuru organizē Valsts kanceleja sadarbībā ar LNB un Kultūras ministriju. Diskusijas tiešraide būs skatāma sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un Ministru kabineta un Kultūras ministrijas sociālo mediju kontos.

26. oktobrī gan pedagogi, gan jaunieši īpaši gaidīti uz praktisku tiešsaistes medijpratības darbnīcu – “Fake ≠ Fact Info Lab” Zviedrijas Norčēpingas darba muzeja (Arbetets museum) speciālistes, izstādes un praktisko materiālu “Fake ≠ Fact” autores Karīnas Mildes (Carina Milde) vadībā. Divu stundu garumā dalībnieki varēs izzināt medijpratības jautājumu līkločus, darbojoties ar latviešu valodā tulkotajiem “Fake ≠ Fact” materiāliem, kas būs noderīgi gan mācību stundās, gan katra dalībnieka paša medijpratības izaugsmei. Paredzētas divas praktiskas darbnīcas – pedagogiem no pulksten 12.00 līdz 14.00 un jauniešiem no pulksten 15.00 līdz 17.00, tomēr interesentiem ir iespēja pieteikties abām. Lai piedalītos darbnīcās, nepieciešams reģistrēties iepriekš, aizpildot reģistrācijas anketu:

27. oktobrī plkst. 14.00 skolu bibliotekāri, izglītotāji no publiskajām bibliotēkām un ikviens interesents aicināts pieslēgties LNB Bibliotēku attīstības centra rīkotajam tīmekļsemināram “Sākumpunkts medijpratībai – metodes un materiāli darbam ar bērniem un jauniešiem”, kurā būs iespēja iepazīties ar dažādiem praktiski izmantojamiem materiāliem bērnu un jauniešu medijpratības nodarbībām. Iepazīties ar semināra programmu un reģistrēties dalībai var ŠEIT. Vienlaikus Bibliotēku attīstības centrs kopā ar Latvijas Bibliotēku portālu AICINA ne vien iedvesmoties, bet arī darīt, mudinot bibliotēkas reģionos rīkot medijpratības un informācijpratības nedēļas aktivitātes.

Tāpat 27. oktobrī, aicinot par kvalitatīvu un uzticībā balstītu darbu ar informāciju domāt arī akadēmiskajā vidē, LNB Digitālās attīstības departaments rīkos semināru “Akadēmiskā godīguma aktualitātes Latvijā 2020–2022. gadā”. Tā gaitā augstākās izglītības institūciju profesionāļi dalīsies pēdējos gados paveiktā darba rezultātos, iezīmēs aktuālās tendences un ieskicēs nākotnes redzējumu par akadēmisko godīgumu Latvijā. Reģistrēties semināram var ŠEIT.

Vienlaikus LNB DARBA LAIKĀ apskatāmas arī izstādes, materiāli un krājuma izlases, kas stāsta par aktuāliem medijpratības jautājumiem.

Līdz 12. novembrim LNB -1. stāvā apskatāma izstāde “Vēlēšanu biļetens. Vienkāršs papīra gabaliņš vai varas instruments?”, kas rosina domāt, kā biļeteni atspoguļo politiskās tendences un notikumus laika gaitā.

Telpā -15+ (M stāvā) līdz 31. oktobrim apskatāmi Zviedru institūta materiāli par medijpratību “Fake ≠ Fact Info Lab”, kas iepazīstina ar rīkiem mediju avotu ticamības novērtēšanai un faktu un dezinformācijas nošķiršanai, par pamatu ņemot dažādas situācijas, ar kurām ik dienu varam sastapties digitālajā vidē.

3. stāva ātrijā līdz 3. decembrim apmeklētāji aicināti iepazīties ar krājuma izlasi “[IZGRIEZTS]. Cenzūra Latvijas preses vēsturē”. Tā iepazīstina ar “tukšumzīmēm” – cenzūras pēdām periodiskajos izdevumos no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām.

Savukārt pašus mazākos aizraus 1. stāva izstāžu zālē līdz 3. decembrim apskatāmā bikibuku oriģinālilustrāciju izstāde “BikiMETRS”, kas arī var tikt izzināta medijpratības kontekstā, jo tās pamatā ir lasītprasme, ko veicina krāsaini ilustrētie bikibuki.

 

Papildu informācija:
Emīls Rotgalvis
Medijpratības nozares eksperts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: emils.rotgalvis@lnb.lv