Lai pieteiktu savu dalību, lūdzu, līdz ceturtdienai, 11. jūnijam pulksten 17.00 nosūtiet e-pastu ar tekstu: “Vēlos piedalīties maģistru darbu aizstāvēšanā” komisijas sekretārei Lienei Viļumai (liene.viluma@lu.lv).

Gala pārbaudījuma komisija:
Komisijas priekšsēdētājs: Dr. filol., profesors Viesturs Zanders;
Priekšsēdētājas vietnieks: Dr. filol., docente Daina Pakalna;
Komisijas sekretāre: M. soc. zin., lektore Liene Viļuma
Komisijas locekļi: Dr. filol., asoc.profesore Baiba Holma;
Dr. philol., lektore, Sandra Cīrule.

Vārds, uzvārds  Temats Vadītājs Recenzents
Bērziņa Anna Novadpētniecības krājuma digitalizācija Latvijas bibliotēkās docente Daina Pakalna profesors Viesturs Zanders
Eņģele Gunita Personiskā laika plānošanas mācību materiāla izstrāde asoc.profesore Baiba Holma docente Daina Pakalna
Grauziņa Annija Trīsdesmitgadnieku paaudzes daiļliteratūras lasīšanas paradumi un apstākļi lektore Sandra Cīrule profesors Viesturs Zanders
Hazena Zane Rojas Jūras zvejniecības muzeja datubāzes izveide docente Daina Pakalna lektore Sandra Cīrule
Irša Sigita Informācijas pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar disleksiju vai lasīšanas traucējumiem publiskajās bibliotēkās lektore Sandra Cīrule docente Daina Pakalna
Liepa Marta Meklētājsistēmas Primo Discovery lietojamība Latvijas Universitātē asoc.profesore Baiba Holma docente Daina Pakalna
Orlova Elīna Meklēšanas iespēju novērtējums Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā asoc.profesore Baiba Holma docente Daina Pakalna
Upeniece Antra Žurnāla “Letonica” bibliometriskā analīze docente Daina Pakalna profesors Viesturs Zanders

 

Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa izsaka pateicību visiem, kuri palīdzēja tapt šiem pētījumiem, gan piedaloties aptaujās, gan citādā veidā sniedzot datus.