#DomāDigitāli piektās dienas “Kultūra, radošums un inovācijas” saruna Teams platformā par to, kā lasīšana var veicināt jaunu ideju rašanos, par bezmaksas grāmatu lasīšanas iespēju internetā 3td e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv, kā arī par starptautisku izdevēju izdotajām e-grāmatām, kuras pieejamas arī no mājas datora.

Piedalās – Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja, 3td e-GRĀMATU bibliotēkas vēstnese Olga Kronberga un Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāves Agrita Sagalajeva un Ilma Elsberga.