Grāmatas par 15 060 latiem iegādātas no grāmatu izdevēja "Jumava".
 
Kā skaidroja Aile, šis ir pēc Ārlietu ministrijas ierosinājuma organizēts iepirkums Vadības partnerības projekta ietvaros.
 
Vadības partnerības aktivitātes 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Latvijas puse ir atbildīga par administratīvās kapacitātes nodrošināšanu aktivitāšu īstenošanai. Par aktivitāšu plānu vienojušās visas iesaistītās puses – Latvija, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments. Kopējais finansējums Eiropas Savienības komunikācijas projektu īstenošanai ir 200 000 eiro (140 000 lati) gadā.
 
Jau ziņots, ka Deivisa monogrāfija ataino Eiropas vēsturi no leduslaikmeta līdz aukstajam karam, no Reikjavīkas līdz Volgai un no Minosa līdz Mārgaretai Tečerei. Darbā analizēti vēsturiskie konflikti, sniegts spilgts pasaules karu redzējums un atspoguļoti dažādi viedokļi par Eiropas vēsturi kopumā.
 
Īpaša uzmanība grāmatā pievērsta Austrumeiropas pagrimumam pēc Otrā pasaules kara, Padomju Savienības sabrukumam un mūsdienu Eiropas stabilizēšanās tendencēm.
 
 
Jānis Bagātais LETA
Copyright © LETA