Ievērojot šī brīža spēkā esošos drošības nosacījumus, studenti tika iepazīstināti gan ar vairākām lasītavām, gan atsevišķu, ikdienas apmeklētājiem nepieejamu nodaļu iekšējiem darba procesiem. Jaunieši apmeklēja Klientu apkalpošanas centru (centra vadītāja Katrīna Taurēna), Krājuma saglabāšanas centru (krājuma saglabāšanas speciāliste Sintija Saldābola), Digitalizācijas nodaļu (Digitalizācijas sektora vadītāja Marika Karlsone), Sīkiespieddarbu lasītavu (lasītavas vadītāja Indra Viļumsone), Audiovizuālo lasītavu (galvenā bibliogrāfe Maija Zvejniece), Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavu.

 

 

 

 

Plašāka iepazīšanās un saruna par LNB darbinieku pienākumiem un to, cik saistoši un izaicinoši ir būt valsts lielākās bibliotēkas darbiniekam, strādājot LNB jaunajā ēkā, notika Bibliotekāru stāvā – bibliotekāru profesionālajā lasītavā. Ar piemēriem no personiskās darba pieredzes un uzvedinošiem jautājumiem par nākotnes plāniem pozitīvam studiju cēlienam vismaz trīs gadu garumā mūsu topošos kolēģus iedvesmoja Komunikāciju departamenta sabiedrisko attiecību speciālists Augusts Zilberts un Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra speciālistes – tīmekļa resursu redaktore Kristīne Deksne, galvenā bibliotekāre Madara Freivalde un projektu koordinatore Anda Saldovere.

Tikšanās noslēgumā studenti iepazinās ar nozares krājuma un grupu darba telpu izmantošanas iespējām, kā arī uzsāka studiju darba uzdevumu veikšanu, izmantojot specializēto bibliotēku nozares krājumu.

Mācību ekskursiju īstenot palīdzēja docente, LU SZF bibliotēkzinātnes un informācijas MSP direktore Daina Pakalna, kā arī BAC speciālistes Elita Vīksna un Ilze Kļaviņa.

Ceram, ka topošie informācijas pārvaldības studenti pēc studiju noslēguma uzsāks darbu ne vien dažāda darbības spektra informācijas institūcijās, bet arī visu veidu Latvijas bibliotēkās. Pieļauju, tas atkarīgs arī no tā, kā mēs savus nākamos kolēģus iedvesmojam, tādēļ iespēju robežās atbalstīsim viņus studiju procesā, palīdzot nodrošināt studiju darbu izstrādes vai prakšu īstenošanas iespējas, jo iespējams, ka iedzīvoties “plašajā bibliotēku pasaulē” nav nemaz tik viegli.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore