Aicinām ielūkoties virtuālajā izstādē "Augusts Tentelis". Izstādē var iepazīties ar LU rektora A. Tenteļa biogrāfiju, publikācijām, arhīva materiāliem un šodienas zinātnieku viedokli par viņu. Savu vērtējumu par A. Tenteli kā LU rektoru, vēsturnieku un izglītības darbinieku ir snieguši LU zinātnieki A. Šnē, M. Auns un A. Krūze. Virtuālajā izstādē pieejama A. Tenteļa publikāciju un runu pilno tekstu izlase no rakstu krājumiem un periodiskajiem izdevumiem, var aplūkot arī A. Tenteļa personīgo lietu no Latvijas Valsts vēstures arhīva fondiem. Izstādē ievietota plaša A. Tenteļa darbu un viņam veltīto rakstu bibliogrāfija, kas aptver laika posmu no 1921. gada līdz mūsu dienām.
 
Augusts Tentelis ir dzimis Vidzemes zemnieku ģimenē Vidrižu pagastā. Bērnība Vidrižos veido viņa personību, stingro un nosvērto raksturu, nosaka pamatu Augusta Tenteļa mērķtiecīgajai darbībai un panākumiem turpmākajā dzīvē. Profesors A. Tentelis bija LU rektors no 1925.-1927., 1929.-1931. gadam, kā arī LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes dekāns (1927-1928, 1931-1933) un Universitātes prorektors (1924-1925). Profesora zinātniskā darbība bija veltīta vēstures metodoloģijas jautājumiem, vēstures pētīšanas principu izstrādei un interpretācijai. 1936. gadā, kad tika nodibināts Latvijas vēstures institūts, viņš kļuva par tā direktoru un institūta izdotā "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" redaktoru. Īpašu vietu A. Tenteļa dzīvē ieņēma darbošanās Latvijas izglītības laukā. No 1928. gada janvāra līdz novembrim A. Tentelis bija izglītības ministrs, atkārtoti šo amatu viņš ieņēma no 1935. līdz 1938. gadam. Latvijas valsts augstu novērtēja A. Tenteļa darbību, apbalvojot viņu ar III, II un I šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.
LU kā nacionālu augstskolu ar klasiskām zinātniskām vērtībām ir radījuši un veidojuši tās mācībspēki un zinātnieki un viens no tiem ir Augusts Tentelis.
 
Informāciju sagatavoja:
Jana Klebā
LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas galvenā bibliotekāre