Pateicoties veiksmīgi izstrādātiem projektiem, LU Bibliotēka jau sesto reizi ir saņēmusi finansējumu projekta īstenošanai, tādējādi pilnveidojot savu darbinieku profesionālās zināšanas un iemaņas. Šī gada maijā un jūnijā vairākām LU Bibliotēkas darbiniecēm bija lieliska iespēja iepazīties ar kolēģiem Igaunijas bibliotēkās, īstenojot profesionālo praksi divu nedēļu garumā.

LU Bibliotēkas īstenotais projekts “Elektronisko resursu pieejamība un pārvaldība universitātes bibliotēkā” (projekta Nr. 2012-1-LV1-LEO02-03384) atbilst LU darbības stratēģiskajiem attīstības virzieniem. Projektu izstrādāja un vadīja LU Bibliotēkas direktores vietniece Mārīte Saviča, savukārt pieredzes apmaiņā uz Igauniju devās sešas projekta dalībnieces no vairākām LU Bibliotēkas nodaļām – Vineta Ločmele, Ilga Mantiniece, Gita Rozenberga, Evita Samuleviča, Dita Tretjakova un Ilona Vēliņa-Švilpe.

Divu nedēļu garajā profesionālajā praksē projekta dalībnieces iepazinās ar darbu trīs augstskolu bibliotēkās – Tartu Universitātes bibliotēkā, Tallinas Tehniskās universitātes bibliotēkā un Tallinas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Papildus tam tika apmeklētas arī Igaunijas Nacionālā bibliotēka un Tartu publiskā bibliotēka. Profesionālās prakses programma tika izstrādāta ļoti detalizēti, lai pēc iespējas plašāk apgūtu visus LU Bibliotēku interesējošos darba virzienus – elektronisko resursu pārvaldību, digitalizāciju, retrospektīvo konversiju, klientu apkalpošanu un apmācību, mārketingu u.c.

Elektronisko resursu īpatsvara palielināšana ir viena no bibliotēku darba prioritātēm arī Igaunijas bibliotēkās. Iegūtā pieredze liecina, ka īpaša nozīme tiek pievērsta informācijpratības līmeņa paaugstināšanai gan studentu, gan akadēmiskā personāla vidū, jo tā ir cieši saistīta ar elektronisko resursu plašāku izmantošanu. Igaunijas augstskolu bibliotēkās apmācību pārsvarā veic nozaru bibliotekāri, kas ir specializējušies vienas vai vairāku nozaru informācijas resursu izguvē un strādā ciešā sadarbībā ar akadēmisko personālu. Profesionālās prakses gaitā tika iepazīta arī Igaunijas bibliotēku pieredze institucionālo repozitāriju un digitālo bibliotēku veidošanā. Kā svarīgs faktors elektronisko resursu pieejamības un pārvaldības veiksmīgai attīstībai tika minēta informācijas tehnoloģiju speciālistu piesaiste ikdienas darbā.

Projekta gaitā norisinājās vairākas profesionālās tikšanās, lai apspriestu aktuālus jautājumus augstskolu bibliotēku kontekstā. Projekta dalībnieces piedalījās apaļā galda diskusijās Tartu Universitātes bibliotēkā un Tallinas Tehniskās universitātes bibliotēkā, kā arī seminārā Tallinas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Studiju centrā. Sarunas ar Igaunijas bibliotēku kolēģiem deva pozitīvu enerģiju un idejas LU Bibliotēkas pakalpojumu attīstībai.

 

 

***

Fotoattēlā: Projekta dalībnieces kopā ar Tartu Universitātes bibliotēkas kolēģēm