PIETEIKTIES

Inovatīvo tehnoloģiju kompānija Digital Science kopā ar ilgtermiņa partneriem un sadarbībā ar pētniekiem izstrādājusi Dimensions – zinātniskās informācijas datubāzi un meklēšanas platformu. Tā izmantojot saistīto datu principus, piedāvā visplašāko ar zinātni saistītās informācijas kolekciju. Dimensions atspoguļo visu pētniecības dzīves ciklu – dotācijas, publikācijas, pētījumu datu kopas, politikas dokumentus. Tādējādi sniegta iespēja sekot līdzi dažādiem pētniecības posmiem, sākot no piešķirtā finansējuma līdz pat rezultātu ietekmei. Tīmekļseminārā būs iespēja uzzināt vairāk par Dimensions attīstību un piedāvātajiem pakalpojumiem, kas ir noderīgi un aktuāli zinātniskajam, adminitratīvajam kā arī pētniecības koordinēšanas un atbalsta pakalpojumu personālam, doktorantūras studentiem un citiem Latvijas zinātniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Tīmekļsemināru vadīs: Lūks Džordžs (Luke George) – nodrošina mācības un atbalstu augstskolām un pētniekiem jautājumos par Dimensions; Jekaterina Zoca-Vilsone (Jekaterina Zotz-Wilson) – nodrošina akadēmisko IT risinājumu tirdzniecību.

Vieta: virtuālajā ZOOM tiešsaistes platformā (pieslēgšanās saite tiks nosūtīta e-pastā pēc reģistrēšanās)
Datums: otrdienā, 23. aprīlī
Laiks: 16.00 (ilgums ~1h)
Darba valoda: angļu valoda

Semināra mērķauditorija: Latvijas augstāko izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, kā arī ar zinātniskā darba koordinēšanu un atbalsta funkcijām saistītais personāls, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, informācijas speciālisti, bibliotekāri un citi interesenti.

Tīmekļseminārs tiek rīkots Bibliotēku nedēļas 2024 ietvaros.

Papildu informācija:
Gita Rozenberga
Latvijas Universitātes Bibliotēka
gita.rozenberga@lu.lv