Starptautiskas izstādes norise Plantēna–Moretusa muzejā ir unikāls notikums, kas sniedz iespēju eksponēt Latvijas grāmatniecības vēstures zelta fondu vienā no Eiropas slavenākajiem tipogrāfijas muzejiem. Plantēna–Moretusa muzejs, kurā aplūkojama 16. gadsimta tipogrāfija, iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Ievērojamā Eiropas tipogrāfa Kristofa Plantēna mācekļa Nikolausa Mollīna ierašanās Rīgā 1588. gadā bija iespiešanas sākums ne tikai Rīgā, bet visā Livonijā. Izstādē pirmo reizi Mollīna Antverpenē un Rīgā atstātais mantojums aplūkots kā vienots veselums, piedāvājot viņa darbu izlasi no LNB un Plantēna–Moretusa muzeja krājuma. Antverpenē izveidoto rokrakstu Mollīns saglabāja arī viscaur darbībai Rīgā, atkārtoti izmantojot iecienītos arabesku, gotisko iniciāļu un vinješu motīvus. Izstādes norise Plantēna–Moretusa muzejā pārvērš to par sava veida atgriešanos mājup, Rīgas pirmā iespiedēja dzīvesstāstam ieskanoties vietā, kur viņš apguva savu amatu.

Izstādes satura autore ir LNB Letonikas un Baltijas centra krājuma eksperte Beāte Orlova, dizainu veidojusi Madara Lesīte-Volmane, projekta vadītāja – Ineta Vaivode.

Izstāde “Tipogrāfa esence. Nikolauss Mollīns: Rīga–Antverpene” notiek cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros. Tas izceļ iespiestā un rakstītā vārda nozīmību un skata Latvijas grāmatniecības vēsturi kā Rietumeiropas kultūras neatņemamu daļu. Cikla šā gada centrālā tēma ir “Tekstu izplatība senāk un tagad (izdevēji)”, un Nikolauss Mollīns ir viena no “Latviešu grāmatai 500” 2023. gada atslēgas personībām. Mollīna un Plantēna izdevumus Rīgā varēs apskatīt šā gada nogalē, kad LNB tiks atklāta grāmatas dizaina vēsturei veltīta izstāde, kas turpinās Antverpenē uzsākto pētījumu un uzsvērs Rīgas saikni ar 16. gadsimta Rietumeiropas grāmatniecības tendencēm.

24. maijā plkst. 18.00 (pēc Rīgas laika) Plantēna–Moretusa muzejā, Antverpenē, notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas centra krājuma ekspertes Beātes Orlovas priekšlasījums “The Antwerp Roots of the Riga City Printer’s Office: The Lives and Afterlives of Niclaes Mollijns”. Pasākumam būs iespējams pieslēgties arī attālināti.

Priekšlasījums piedāvās detektīva cienīgu stāstu par Rīgas pirmo iespiedēju. 1586. gadā Antverpenē iznāk pēdējā pilsētā izdotā Nikolausa Mollīna grāmata. Divus gadus vēlāk tipogrāfs ar līdzīgu vārdu darbu uzsāk Rīgā. Lai gan jau gadsimtu pētniecībā nostiprinājusies pārliecība, ka abās pilsētās darbojusies viena un tā pati persona, Nikolausa Mollīna darbība līdz šim pētīta fragmentāri, pievēršoties katrai pilsētai atsevišķi.

Klausītāji iepazīsies ar jaunākām atziņām par 16. gadsimta Flandrijas un Livonijas grāmatniecības nozaru mijiedarbību, aplūkojot Nikolausa Mollīna Antverpenes un Rīgas darbības posmus kā vienotu veselumu. Abos reģionos drukāto grāmatu salīdzinājums atklās grāmatrūpniecības prakšu un grāmatu dizaina principu pārnesi, kā arī ļaus uzzināt vairāk par konkrētiem kokgriezumiem un ornamentiem, kurus Nikolauss Mollīns atvedis no Antverpenes uz Rīgu. Priekšlasījuma ietvaros būs iespēja ielūkoties arī N. Mollīna “pēcnāves” dzīvē: viņa ieviesto grāmatu veidošanas principu un Antverpenē iegūto grāmatu ornamentu pielietojumā vēlāko Rīgas pilsētas tipogrāfu darbos.

Priekšlasījums notiks angļu valodā. Pieteikties ŠEIT.

Informācija par izstādi Plantēna–Moretusa muzeja mājaslapā pieejama ŠEIT.

Izstāde tapusi cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros ar Latvijas Kultūras ministrijas, Valsts kultūrkapitāla fonda un Rīgas domes finansiālu atbalstu. Īpašs paldies par atbalstu izstādes īstenošanā Latvijas vēstniecībai Beļģijā.

 

 

 

Papildu informācija:

Ineta Vaivode
Projektu vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
ineta.vaivode@lnb.lv
29978329
www.lnb.lv

Agita Mačuka
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
agita.macuka@lnb.lv
26437073
www.lnb.lv